Tussenkomst bij een huurwaarborg

Uitzonderlijk kan het Sociaal Huis/OCMW tussenkomen bij de betaling van een huurwaarborg. Het Sociaal Huis/OCMW stort hierbij het bedrag op een geblokkeerde rekening. Het volledige bedrag wordt daarna door de huurder in schijven terugbetaald.

Voorwaarden

U verhuist van een woning in Aartselaar naar een andere woning. De andere woning kan, maar moet niet in Aartselaar gelegen zijn. Verder is deze tegemoetkoming afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast, enz... Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria.

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit onderzoek neemt al snel 3 tot 4 weken in beslag.

Meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
  • het nieuwe huurcontract

Bedrag

Het Sociaal Huis/OCMW kan op deze manier maximaal 1.250 euro voorschieten.

Regelgeving

  • Wet van 26/04/2007 houdende bepalingen inzake woninghuur

Contactinformatie