Sociale tewerkstelling

Wie bij ons financiële hulp vraagt, zetten we zo snel mogelijk op weg naar een geschikte opleiding of werk, want een job is nog steeds de beste garantie op financiële onafhankelijkheid.

Het Sociaal Huis/OCMW kan u zinvol werk aanbieden via een sociaal statuut (de zogenaamde art. 60 of art. 61 tewerkstelling). In dit geval komt u in dienst bij het Sociaal Huis/OCMW en wordt u tewerkgesteld binnen de eigen diensten, bij vzw's, in de sociale economie of bij een private werkgever. De tewerkstelling is beperkt in tijd. Ondertussen doet u de nodige werkervaring op. Op het einde van de tewerkstelling hebt u - indien u niet in een ander statuut aan de slag kan blijven - recht op een werkloosheidsvergoeding.

Voorwaarden

  • u wordt reeds begeleid door het Sociaal Huis/OCMW
  • u hebt recht op leefloon of maatschappelijke hulp
  • u bent geen student
  • u beschikt over stabiele huisvesting

Contactinformatie