Seniorenconsulent

De seniorenconsulent is het centraal aanspreekpunt voor alle senioren. U kunt er terecht voor algemene informatie over alle mogelijke hulp- en dienstverlening voor thuiswonende senioren, alsook voor algemene informatie over premies of andere voordelen. Onze consulent informeert, adviseert en begeleidt senioren, en is de brugpersoon naar lokale hulpverleningsorganisaties en beleidsinstanties.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u bent ouder dan 65 of mantelzorger

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie