Budgetbegeleiding

Als u problemen hebt met het onder controle houden van uw uitgaven en het opvolgen van uw administratie, dan kunt u budgetbegeleiding vragen aan het Sociaal Huis/OCMW. Met budgetbegeleiding leert u uw inkomsten en uitgaven beter beheren.

Bij budgetbegeleiding krijgt uondersteuning van het Sociaal Huis/OCMW, maar u beheert uw inkomen nog volledig zelfstandig. In die zin is het dus een minder strikt gebeuren dan budgetbeheer. U spreekt regelmatig af met de maatschappelijk werker en deze geeft u advies. De maatschappelijk werker kan afbetalingsplannen afspreken, maar alle betalingen voert u zelf uit.

Voorwaarden

 • u woont in Aartselaar
 • u hebt moeilijkheden met het opvolgen van uw inkomsten en uitgaven
 • u bent bereid om actief mee te werken om uw budget in orde te brengen

Procedure

Indien u budgetbegeleiding aanvraagt, zal het Sociaal Huis/OCMW een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren en nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet.

Meebrengen

 • uw identiteitsdocumenten
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin
  • bewijzen van inkomsten: loonfiches, bankrekeninguitreksels, ...
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, televisie en internet, medische kosten, afbetalingen, ...
  • kredietovereenkomsten en leningcontracten
  • brieven van schuldeisers: herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardigingen, vonnissen, ...

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie