Discriminatie op de huurmarkt

Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Deze keuze mag echter niet gebaseerd zijn op basis van kenmerken zoals geslacht, vermogen, leeftijd, geloof, taal, nationaliteit, huidskleur, afkomst … .

De verhuurder mag nagaan of de kandidaat-huurder in staat is de maandelijkse huur te betalen. Wat echter niet is toegestaan, is discriminatie tussen een huurder die beroepsactief is en een huurder die een inkomen verkrijgt uit een vervangingsinkomen. Het is namelijk mogelijk dat beiden financieel in staat zijn de huur te betalen.

 

Meldpunt discriminatie

Contacteer bij een vermoeden van discriminatie het meldpunt discriminatie: zij luisteren naar uw verhaal en zoeken mee naar een oplossing, discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Bij dit meldpunt kunnen huurders en verhuurders eveneens terecht met vragen over hun rechten en plichten.