Gezondheidsraad

De gezondheidraad werd opgericht in 1984.

 

Tweeledige doelstelling

 • de bevordering en uitwerking van eerstelijnsgezondheidszorg door vlotte interne collegiale communicatie.
 • de algemene gezondheidszorg van de bevolking bevorderen door bijvoorbeeld publicaties, algemene preventieacties, informatiecampagnes en een specifiek bevolkingsonderzoek.

 

Samenstelling

De leden van de gezondheidsraad worden voor een periode van 3 jaar verkozen door hun beroepsgroep. De samenstelling van de gezondheidsraad bestaat uit:

 • 2 huisartsen
 • 2 kinesisten
 • 1 tandarts
 • 1 apotheker
 • 1 zelfstandig verpleegkundige
 • 1 afgevaardigde uit de ocmw-raad 
 • 1 schepen

 

Samenkomsten

Onderlinge contacten tussen gezondheidswerkers worden mogelijk gemaakt door maandelijkse middaglunches. Dit bevordert teamgeest en gecoördineerde aanpak van complexe patiëntensituaties. Op die middaglunches worden regelmatig sprekers uitgenodigd in een medische context. Verder werkt de gezondheidsraad nauw samen met de gemeentelijke diensten en adviesraden.

 

Voorbeelden gerealiseerde acties

 

Naar bevolking toe:

 • Informatieve voordrachten:
  • baarmoederhalskanker
  • allergie en milieu
  • vermageren
  • jongeren en drugs
  • dementie
  • prostaatlijden
  • palliatieve hulp
 • Artikels in het gemeentelijk infoblad: gebitszorg, zonnebrandpreventie, houdingsproblemen,…
 • Gezondheidsbeurs: hart en bloedvaten
 • Tentoonstellingen: "alleen voor vrouwen", "achter het vijgeblad", "je  huisapotheek een puzzel?!",…
 • Zitbankenactie: de plaatsing van zitbanken in de hele gemeente om wandelen te bevorderen en voldoende rustplaatsen te voorzien.
 • Vaccinatieactie: biedt jaarlijks de mogelijkheid om je tegen bepaalde ziekten gratis te laten vaccineren.

 

Naar scholen toe:

 • Project gezonde voeding
 • Enquêtes in de lagere scholen: peiling bij kinderen en hun ouders naar voedingsgewoonte, hygiëne, lichaamsbeweging en sport

 

Bevolkingsonderzoeken

 • Baarmoederhalsscreening sinds 1992
 • Borstkankeropsporing door tweejaarlijks mammografie sinds 1991

In 1991 ontving Aartselaar bovendien het label " Preventiegemeente Vlaanderen".

 

Partners van de gezondheidsraad

 • Rode Kruis Aartselaar
 • Universiteit Antwerpen dienst epidemiologie
 • Logo Mechelen
 • Sportdienst Aartselaar
 • Gezinsbond Aartselaar
 • Milieuraad Aartselaar

 

Secretariaat

Gemeentehuis, Baron Van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, 03 870 16 06, kay.hargie@aartselaar.be