Senioren- en toegankelijkheidsraad

Doel

De senioren- en toegankelijkheidsraad heeft tot doel:

 • overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen personen, groepen, verenigingen, instellingen en diensten die ijveren voor senioren en mensen met een handicap
 • advies te geven, op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege of van derden
 • contacten van senioren en mensen met een handicap te bevorderen, waarbij hun kennis, kunde en ervaring kan leiden tot initiatieven die henzelf of de gemeenschap ten goede komen
 • zelf initiatieven te nemen die de integratie en levenskwaliteit van senioren en mensen met een handicap kunnen verbeteren
 • de participatie van de bevolking in het beleid inzake senioren en mensen met een handicap te stimuleren
 • extra aandacht te geven aan de integratie van de senioren en mensen met een handicap in onze maatschappij en in onze gemeente in het bijzonder
 • de samenwerking in het senioren- en gehandicaptenwerk en in de zorg voor senioren en mensen met een handicap te bevorderen
 • de senioren en mensen met een handicap in andere gemeentelijke adviesraden te vertegenwoordigen en er nauw mee samen te werken

 

Samenstelling

De senioren- en toegankelijkheidsraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden zijn inwoners van de gemeente Aartselaar. De afgevaardigden van de seniorenverenigingen hebben de leeftijd van 55 jaar bereikt.

 

Stemgerechtigde leden

 • afgevaardigden vanuit de door de gemeente erkende senioren– en gehandicaptenverenigingen:
  • K.V.G. afdeling Aartselaar
  • L.B.G. Aartselaar
  • OKRA Aartselaar
  • VL@s Aartselaar  
  • S–Plus Aartselaar
  • Ziekenzorg Aartselaar
 • zes niet-gebonden senioren of mensen met een handicap zetelen in de senioren– en toegankelijkheidsraad

 

Niet-stemgerechtigde leden

 • de schepen die bevoegd is voor senioren– en gehandicaptenbeleid
 • het personeelslid van het gemeentebestuur of Sociaal Huis/OCMW dat belast wordt met het secretariaat

 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats

De senioren- en toegankelijkheidsraad vergadert minstens viermaal per jaar.
Klik hier voor het verslag van de laatste vergadering (14 november 2018)

 

Secretariaat

Sociaal Huis/OCMW, Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar, 03 870 58 70, gudrun.meeus@ocmwaartselaar.be

 

Contactinformatie