Senioren- en toegankelijkheidsraad (ST-raad)

Eén van de belangrijkste taken van de senioren- en toegankelijkheidsraad is het gemeentebestuur adviseren over thema’s die senioren aanbelangen. Wie 60+ is, kan hierin zetelen. De raad denkt o.a. na over initiatieven om de participatie van ouderen in de Aartselaarse samenleving te bevorderen. De raad zorgt ervoor dat ook senioren en gehandicapten zich thuis voelen in onze gemeente.

Doel

De senioren- en toegankelijkheidsraad heeft tot doel:

 • overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen personen, groepen, verenigingen, instellingen en diensten die ijveren voor senioren en mensen met een handicap
 • advies te geven, op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege of van derden
 • contacten van senioren en mensen met een handicap te bevorderen, waarbij hun kennis, kunde en ervaring kan leiden tot initiatieven die henzelf of de gemeenschap ten goede komen
 • zelf initiatieven te nemen die de integratie en levenskwaliteit van senioren en mensen met een handicap kunnen verbeteren
 • de participatie van de bevolking in het beleid inzake senioren en mensen met een handicap te stimuleren
 • extra aandacht te geven aan de integratie van de senioren en mensen met een handicap in onze maatschappij en in onze gemeente in het bijzonder
 • de samenwerking in het senioren- en gehandicaptenwerk en in de zorg voor senioren en mensen met een handicap te bevorderen
 • de senioren en mensen met een handicap in andere gemeentelijke adviesraden te vertegenwoordigen en er nauw mee samen te werken

 

Samenstelling

De senioren- en toegankelijkheidsraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden zijn inwoners van de gemeente Aartselaar. De afgevaardigden van de seniorenverenigingen hebben de leeftijd van 60 jaar bereikt.

 

Stemgerechtigde leden

 

Niet-stemgerechtigde leden

 • de schepen die bevoegd is voor senioren– en gehandicaptenbeleid
 • het personeelslid van het gemeentebestuur of Sociaal Huis/OCMW dat belast wordt met het secretariaat
 • twee afgevaardigden van WZC Zonnewende en Zonnetij

 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats

De senioren- en toegankelijkheidsraad vergadert minstens viermaal per jaar.

Secretariaat

Sociaal Huis/OCMW, Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar, 03 870 58 70, stephanie.chartier@aartselaar.be

 

Contactinformatie