Verwaarlozing

Verwaarlozing van een woning of gebouw wordt vastgesteld door een bevoegde ambtenaar en wordt geformaliseerd in een administratieve akte met een technisch verslag. Verwaarloosde panden worden opgenomen in een gemeentelijk register.

De inventaris ligt ter inzage op het gemeentehuis, bij de dienst ruimtelijke ordening. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor inzage, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.

Contactinformatie