Bingo- en kaartnamiddagen

Behalve bij feestdagen spelen we elke laatste donderdag van de maand bingo. De kaartnamiddagen vinden wekelijks plaats op maandag en vrijdag. We beginnen telkens om 14 uur in cafetaria De Palmboom.

Andere activiteiten (o.a. spelletjesdagen, quiz, poëzie, ontbijt voor senioren, ...) kondigen we steeds op voorhand aan op deze website (zie homepage en activiteitenpagina), affiches op het prikbord in de hal van de seniorenflats, in chalet Den Hamer, in het cultureel centrum en/of via reclame op de gemeentelijke infoborden.

Contactinformatie