Huisvuilzakken

Inwoners van Aartselaar met een beperkt inkomen of die omwille van medische redenen meer afvalzakken nodig hebben, hebben onder bepaalde voorwaarden 1 keer per jaar recht op gratis huisvuilzakken via het Sociaal Huis/OCMW. Het hangt af van uw situatie hoeveel huisvuilzakken u van ons krijgt.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u voldoet aan de bepalingen i.v.m. het inkomen en het kadastraal inkomen zoals bepaald in het reglement
  • bij incontinentie: u produceert meer afval omwille van het gebruik van extra verzorgingsmateriaal en u kan een medisch attest voorleggen

Meebrengen

  • laatste aanslagbiljet personenbelasting
  • laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • bij incontinentie: 2 vorige attesten + medisch attest

Bedrag

De huisvuilzakken zijn gratis.

Contactinformatie