Bemiddeling bij onbetaalde water- of energiefacturen

Elk Vlaams OCMW heeft een lokale adviescommissie (LAC). Er bestaat een adviescommissie voor elektriciteit, aardgas en water. 

Deze commissie bespreekt de situatie van klanten waarvan de netbeheerder heeft gevraagd om een afsluiting. De klant mag zich verdedigen op de adviescommissie. In overleg zoeken we naar een realistisch afbetalingsplan om op deze manier een afsluiting tegen te gaan. Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft, mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of tot stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water.

De lokale adviescommissie behandelt ook de vragen voor de heraansluiting van de klant bij Fluvius of Pidpa.

Procedure

De netbeheerder vraagt om een afsluiting en brengt het dossier op het LAC. Het Sociaal Huis/OCMW nodigt u schriftelijk uit om naar de zitting te komen.

Uitzonderingen

Tijdens de winterperiode mag Fluvius de levering van gas niet stopzetten, dit om te vermijden dat u tijdens de winter zonder verwarming valt. Deze periode loopt in principe van 1 december tot 1 maart. De winterperiode kan, afhankelijk van het weer, verlengd worden.

Regelgeving

  • Decreet van 20/12/1996 tot regeling van het recht op minimumverlening van elektriciteit, gas en water
  • Besluit van de Vlaamse regering van 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water
  • Energiedecreet van 8/5/2009
  • Energiebesluit van 19/11/2010

Contactinformatie