Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie (stedenbouwkundig uittreksel) maakt integraal onderdeel uit van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ die u kunt aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan 1 jaar.

Procedure

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent: 

 • Notaris:
  u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar:
  u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie:
  via mail naar vastgoedinformatie@aartselaar.be met vermelding van een geldige capakey en adres.

Meebrengen

Bedrag

 • Een uittreksel uit het plannenregister: 20 euro
 • Een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro
 • Het afleveren van het modelformulier vastgoedinformatie: 65 euro
 • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 105 euro per kadastraal perceel. 

Klik hier voor het belastingsreglement op het afleveren van administratieve stukken.

Uitzonderingen

Regelgeving