Vakantietoelage

Zieken of personen met een invaliditeitsgraad van minstens 65% kunnen in sommige gevallen een vakantietoelage aanvragen bij het Sociaal Huis/OCMW.

Voorwaarden

 • u woont in Aartselaar
 • u bent ziek of voor minstens 66% gehandicapt en krijgt één van volgende uitkeringen:
  • hetzij een uitkering van de federale overheidsdienst sociale zekerheid
  • hetzij een inkomensgarantie voor ouderen
  • hetzij het voorkeurstarief bij het ziekenfonds
 • het vakantieverblijf is ingericht door een erkende vereniging voor zieken of personen met een handicap
 • het vakantieverblijf is sociaal aangepast aan de noden van zieken of personen met een handicap
 • het vakantieverblijf telt minstens vier overnachtingen

Bedrag

De vakantietoelage bedraagt 75 euro voor één vakantieperiode per kalenderjaar. Indien u minder geld moet betalen aan de vereniging die de vakantie organiseert, wordt de toelage beperkt tot dit bedrag.

Contactinformatie