Financiële steun gelijk aan het leefloon

Personen met een geldige verblijfstitel die geen recht hebben op een leefloon vanwege hun nationaliteit, komen eventueel in aanmerking voor een financiële steun ten bedrage van het leefloon.

Voorwaarden

  • u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst van het Sociaal Huis/OCMW. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

De sociale dienst voert een sociaal en financieel onderzoek uit en bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Als de raad voor maatschappelijk welzijn uw dossier goedkeurt, krijgt u financiële steun.

Meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten

Bedrag

Hiervoor verwijzen we u door naar het artikel Leefloon.

Contactinformatie