Werken en leren

In deze sectie leest u hoe het Sociaal Huis/OCMW u op weg kan zetten naar een geschikte job of opleiding. Wie eerder op zoek is naar fijn vrijwilligerswerk, verwijzen we door naar het artikel Vrijwilligerswerk voor het Sociaal Huis/OCMW.