Opname woonzorgcentrum

Wanneer thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kunt u overwegen om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Voor veel mensen is deze stap een grote overgang. Wij kunnen u met raad en daad bijstaan.

Als uw eigen financiële middelen niet volstaan om de opname te betalen, is bovendien een tussenkomst van het Sociaal Huis/OCMW mogelijk.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar, of je woonde in Aartselaar voordat u naar het woonzorgcentrum verhuisde
  • al uw eigen middelen (pensioenen, spaargelden, eigendommen, … ) zijn ontoereikend om de kostprijs te betalen

Procedure

De sociale dienst voert een onderzoek uit waaruit moet blijken dat u onvoldoende middelen hebt om de opname in een woonzorgcentrum te betalen. Ook zullen we nagaan in hoeverre de verblijfkosten kunnen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen. Hieronder verstaan wij in eerste instantie de kinderen van de oudere. Mogelijk zullen zij dus een financiële inspanning moeten leveren om de plaatsing mogelijk te maken.

Contactinformatie