Leegstaande gebouwen en woningen

De gemeente houdt een register van leegstaande gebouwen en woningen bij sinds 2010.

Deze inventaris ligt ter inzage op het gemeentehuis, bij de dienst ruimtelijke ordening. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor inzage, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.

Gemeentelijk reglement

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 juni 2010 een reglement op de leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd, gewijzigd door de gemeenteraadszitting van 29 mei 2017:

- Indicatie en registratie

- Belastingsreglement

Aanvraag schrapping

De aanvraag voor schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen en woningen kunt u hier downloaden.

Aanvraag vrijstelling

De aanvraag voor vrijstelling van de leegstandsbelasting kunt u hier downloaden.

Contactinformatie