Juridische ondersteuning (op afspraak)

Elke inwoner van Aartselaar kan na afspraak bij de juridische dienst van het Sociaal Huis/OCMW terecht voor advies en informatie. De jurist geeft raad en bijstand bij het bemiddelen tussen partijen, consulteren en opstellen van brieven, verzoekschriften of bezwaarschriften. Onze jurist zal echter niet optreden als advocaat, en stelt dus geen dossier samen.

Voorwaarden

U woont in Aartselaar.

Procedure

U kunt online een afspraak maken hier.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

Hebt u vragen in verband met uw rechten en plichten als (ver)huurder, dan kunt u nog bij diverse belangenorganisaties terecht:

  • Als huurder op de private markt kunt u voor advies terecht bij de Huurdersbond, een belangenvereniging van huurders. De Huurdersbond komt ook tussen bij geschillen met de verhuurder. Het Sociaal Huis/OCMW kan inwoners van Aartselaar gratis doorverwijzen naar de Huurdersbond van Antwerpen
  • Als verhuurder kunt u voor advies, informatie en ondersteuning bij geschillen ook terecht bij de Eigenaarsbond en de Verenigde Eigenaars

Contactinformatie