Dringende steun

Normaal gezien wordt elke vorm van financiële steun vanwege Sociaal Huis/OCMW Aartselaar toegekend door de raad voor maatschappelijke welzijn. Dringende steun vormt hierop de uitzondering.

Dringende steun kunt u uitzonderlijk krijgen wanneer u zeer dringende financiële hulp nodig hebt. Een dringende steun kan enkel aangevraagd worden voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Deze steunverlening is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • al uw financiële middelen zijn uitgeput
  • u hebt uitzonderlijk en zeer dringend geld nodig

Procedure

Als u een dringende steun aanvraagt, zal de sociale dienst uw sociale en financiële situatie onderzoeken. De beslissing om al dan niet een dringende steun toe te kennen, ligt bij de voorzitter.

Meebrengen

  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Contactinformatie