Noodwoning

Als u door een noodsituatie plots geen dak meer boven uw hoofd hebt, dan kunt u vragen om tijdelijk in onze noodwoning te verblijven. Dit is een woning met 2 slaapkamers.

Tijdens deze periode wordt u begeleid door een maatschappelijk werker en moet u intensief op zoek gaan naar andere opvang of huisvesting, vaak op de private huurmarkt.

Voorwaarden

  • door een noodsituatie hebt u (weldra) geen dak meer boven uw hoofd

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst om een verblijf in onze noodwoning aan te vragen. Een maatschappelijk werker stelt een dossier samen en brengt dit voor op de eerstvolgende raad. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt aan wie de doorgangswoning wordt toegewezen.

Na toewijzing wordt de verblijfsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Deze verblijfsovereenkomst geldt voor 3 maanden en gaat in op de 1ste dag van de volgende maand. Ook wordt een plaatsbeschrijving opgesteld. Na 3 maanden kan de verblijfsovereenkomst éénmalig verlengd worden.

Tijdens uw verblijf in de noodwoning moet u actief op zoek gaan naar andere huisvesting. Een maatschappelijk werker kan u hierbij helpen. Ook zullen we u helpen om zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning.

Meebrengen

  • uw identiteitskaart

Bedrag

Voor het verblijf in de noodwoning betaalt u een maandelijkse vergoeding. De eerste maand bedraagt deze vergoeding 600 euro. Het is echter de bedoeling dat u slechts tijdelijk in onze noodwoning verblijft. Daarom wordt de maandelijkse vergoeding elke maand verhoogd met 50 euro.

Het gebruik van nutsvoorzieningen (water, energie) en verzekering is inbegrepen in deze prijs.

Uitzonderingen

Snellere toewijzing

In zeer dringende gevallen kan de noodwoning sneller worden toegewezen. Dit kan uiteraard enkel als de woning op dat moment niet gebruikt wordt.

Budgetbeheer

In sommige gevallen kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat u enkel een toewijzing krijgt als u in budgetbeheer gaat bij de sociale dienst.

Contactinformatie