Budgetbeheer

Als u problemen hebt met het onder controle houden van uw uitgaven en het opvolgen van uw administratie, dan kunt u budgetbeheer vragen aan het Sociaal Huis/OCMW. Met budgetbeheer leert u uw inkomsten en uitgaven beheren.

Samen met een maatschappelijk werker wordt er een inventaris van de schulden opgemaakt en een budgetplan opgesteld. De maatschappelijk werker zal de inkomsten ontvangen en daarvan de vaste kosten en de schulden betalen in uw plaats. Zelf ontvangt u leefgeld om eten te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen doen.

Al uw rekeningen worden door de maatschappelijk werker correct en tijdig betaald. U kan geen onverantwoorde uitgaven meer doen, maar je verliest wel een deel van uw vrijheid.

Voorwaarden

 • u woont in Aartselaar
 • u hebt moeilijkheden met het opvolgen van uw inkomsten en uitgaven
 • u gaat akkoord om al uw inkomsten op de budgetrekening te storten
 • u geeft een volmacht aan het Sociaal Huis/OCMW om deze budgetrekening te beheren

Procedure

Indien u budgetbeheer aanvraagt, zal het Sociaal Huis/OCMW een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren en nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet.

Meebrengen

 • uw identiteitsdocumenten
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin
  • bewijzen van inkomsten: loonfiches, bankrekeninguitreksels, ...
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, televisie en internet, medische kosten, afbetalingen, ...
  • kredietovereenkomsten en leningcontracten
  • brieven van schuldeisers: herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardigingen, vonnissen, ...

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie