Parkeerkaart

Personen met een handicap kunnen onder bepaalde voorwaarden een parkeerkaart aanvragen bij het Sociaal Huis/OCMW. Met deze parkeerkaart is het toegestaan om uw auto op een parkeerplaats voor personen met een handicap te zetten. De parkeerkaart legt u zichtbaar achter de voorruit van de wagen.

De parkeerkaart is van onbepaalde duur en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan

Voorwaarden

U voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

 • u hebt een blijvende invaliditeit van ten minste 80%
 • u kunt uw bovenste ledematen niet meer gebruiken
 • u lijdt aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt
 • er werd een vermindering van de graad van zelfredzaamheid toegekend (minstens 12 punten)
 • er werd een vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden toegekend (minstens 2 punten)
 • u bent voor minstens 50% oorlogsinvalide

Procedure

Neem contact op met onze sociale dienst. U kan de parkeerkaart ook rechtstreeks aanvragen bij de Directie-generaal personen met een handicap indien uw handicap reeds erkend is.

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je ongeveer drie weken later je parkeerkaart.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • bewijs van invaliditeit

Bedrag

De parkeerkaart is gratis.

Uitzonderingen

Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

Contactinformatie