Tussenkomst bij medische kosten

Indien u hoge medische kosten hebt, kan u hiervoor een tussenkomst vragen aan het Sociaal Huis/OCMW. Zowel medicatiekosten, ziekenhuisrekeningen of andere noodzakelijke medische behandelingen komen hiervoor in aanmerking. Elke aanvraag wordt onderzocht door een maatschappelijk werker.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u hebt een laag inkomen waardoor u niet in staat bent de maandelijkse medische kosten te betalen

Procedure

Om een tegemoetkoming aan te vragen, neemt u contact op met de sociale dienst. Een maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit waaruit blijkt of u aan de voorwaarden voldoet. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist of u al dan niet steun krijgt.

Meebrengen

  • recente inkomensbewijzen van het gezin
  • overzicht medische kosten

Uitzonderingen

Uitzonderlijk kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat u de steun na een tijd moet terugbetalen. Dit wordt bij toekenning van de steun meegedeeld.

Contactinformatie