Lokaal opvanginitiatief

Wie in België politiek asiel aanvraagt, heeft tijdens zijn asielprocedure recht op materiële steun.

Bij aankomst worden asielzoekers door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan een opvangcentrum toegewezen. Na een verblijf van 4 maanden in een collectief opvangcentrum, kan de asielzoeker een aanvraag doen om naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) te verhuizen. Belangrijkste verschil tussen opvangcentra en lokale opvanginitiatieven is de kleinschaligheid.

 

Lokaal opvanginitiatief in Aartselaar

Het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar stelt enkele woningen ter beschikking aan vluchtelingen. Daarbij krijgen gezinnen een appartement toegewezen en alleenstaande mannen een individuele kamer in een gemeenschappelijke woning.

 

Onze dienstverlening voor asielzoekers

Asielzoekers verblijven slechts tijdelijk in een woning van het Sociaal Huis/OCMW, in afwachting van een beslissing van de federale overheid of ze al dan niet in België mogen blijven. Het Sociaal Huis/OCMW zorgt voor begeleiding tijdens deze onzekere periode, door onder meer volgende diensten aan te bieden:

  • we geven wekelijks leefgeld om voeding aan te kopen
  • we geven medische en farmaceutische hulpverlening
  • we geven psychosociale begeleiding: ondersteuning bij de asielprocedure, integratie in de buurt, administratieve ondersteuning, inschrijven Nederlandse les en extra Nederlandse les dankzij vrijwilligers

Contactinformatie