Minder Mobielen Centrale

Als u niet meer regelmatig een bezoek kunt brengen aan familie, vrienden, theater, stad, dokter, ziekenhuis, ... dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale Aartselaar (MMC Aartselaar).

De MMC Aartselaar is één van de vele centrales die onder de koepel van "Taxistop" werken. De onthaalbediende van het Sociaal Huis/OCMW staat in voor de coördinatie van het vervoer. Onze chauffeurs zijn enthousiaste vrijwilligers.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u bent minder mobiel, d.w.z. u hebt verplaatsingsproblemen omwille van ouderdom, ziekte, handicap of financiële redenen
  • uw inkomen is niet hoger dan tweemaal het leefloon

Procedure

Om u aan te sluiten bij de MMC Aartselaar neemt u contact op met de sociale dienst van het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar. Een maatschappelijk werker bekijkt tijdens een huisbezoek of je in aanmerking komt.

Om vervolgens een rit aan te vragen bij de MMC Aartselaar moet u minstens 2 dagen op voorhand bellen naar onze dienst. Wij bekijken of er een chauffeur beschikbaar is, en brengen u hiervan op de hoogte. Alle verdere communicatie (wijziging rit, annuleren rit, ...) gaat ook via de MMC.

Meebrengen

Indien u zelf naar het Sociaal Huis/OCMW komt, neem dan een bewijs van inkomsten mee.

Bedrag

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 10 euro. Als u zich aansluit na 1 juli betaalt u nog 5 euro.

Na elke rit betaalt u een onkostenvergoeding van 0,30 euro/km cash aan de chauffeur.

Contactinformatie