Aanvullende financiële steun

Mensen met een beperkt inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een extra financiële steun vragen aan het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar. In sommige gevallen kan deze steun ook worden toegekend als lening, waarbij u dus maandelijks een deel van het bedrag terugbetaalt.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u hebt een beperkt inkomen en moeite om financieel rond te komen

Procedure

Een maatschappelijk werker stelt een dossier samen en brengt dit voor op de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad komt één keer per maand samen en beslist of u een aanvullende steun krijgt.

Meebrengen

  • overzicht van al uw inkomsten (loon, uitkering, kinderbijslag, ...)

Bedrag

Er worden verschillende parameters gebruikt bij het berekenen van een aanvullende financiële steun. Het bedrag dat u krijgt zal afhangen van factoren zoals uw huidig inkomen, uw gezinssamenstelling, ...

Uitzonderingen

Deze vorm van steun is niet hetzelfde als een huursubsidie, die wordt verstrekt door de Vlaams overheid.

Contactinformatie