Toelage voor rolwagenvervoer

Rolstoelgebruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden via het Sociaal Huis/OCMW een toelage krijgen om hun vervoer te betalen.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u bent rolstoelgebruiker 
  • uw inkomen is lager is dan 2,5 keer het leefloon

Procedure

Hiervoor neemt u contact op met onze sociale dienst. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Bedrag

De toelage bedraagt 75% van de factuur van een gespecialiseerde firma voor zittend rolwagenvervoer. De maximale tussenkomst per jaar bedraagt 400 euro.

Contactinformatie