Voorschot op uitkering

U hebt recht op een uitkering zoals kinderbijslag, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering of pensioen. Het onderzoek naar deze rechten kan soms wat tijd in beslag nemen en u komt in financiële problemen. Om deze periode te overbruggen kan het Sociaal Huis/OCMW voorschotten geven. De verleende voorschotten worden teruggevorderd wanneer uw dossier bij de desbetreffende dienst in orde is.

Voorwaarden

Afhankelijk waarvoor u voorschotten aanvraagt:

  • document van de vakbond of hulpkas
  • document van de mutualiteit
  • document van de pensioendienst
  • document van de kinderbijslagkas

Uit het document moet blijken dat u een aanvraag voor een uitkering hebt ingediend, en dat deze nog wordt behandeld.

Contactinformatie