Wijkwerken (PWA)

Als u op zoek bent naar werk kunt u in sommige gevallen bijverdienen bovenop uw uitkering. Wijkwerken (voormalig Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Voorwaarden

U voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

  • u krijgt een leefoon
  • u bent jonger dan 45 jaar en krijgt al minstens 2 jaar een uitkering
  • u bent 45 jaar of ouder en krijgt al minstens 6 maanden een uitkering

Procedure

De dienst wijkwerken krijgt lijsten met uitkeringsgerechtigde werklozen van de RVA, en nodigt u uit voor een intakegesprek. Als u nog geen uitnodiging kreeg maar ondertussen wel aan de voorwaarden voldoet, bent u uiteraard steeds welkom.

Als u een leefloon krijgt, dan mag u vanaf de eerste dag bijverdienen via het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap.

De dienst wijkwerken komt op vaste tijdsstippen naar Aartselaar, en is in het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar enkel bereikbaar tijdens deze openingsuren. U kunt uiteraard ook de hoofdzetel in Boom contacteren.

Bedrag

Werken in dit statuut levert 4,1 euro per uur op. Dit bedrag komt onbelast bovenop uw uitkering.

U mag in dit systeem slechts een beperkt aantal uren (45 of 70) per maand bijverdienen.