Stoep sneeuwvrij maken

Als u tijdens de wintermaanden wegens ouderdom, ziekte of handicap niet meer zelf de sneeuw kunt ruimen voor uw stoep, dan kunt u beroep doen op onze sneeuwtelefoon. Een vrijwilliger komt dan sneeuw ruimen voor uw stoep.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u kunt geen beroep doen op buren of familie om sneeuw te ruimen
  • u hebt een doktersvoorschrift

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst. Een maatschappelijk werker bekijkt tijdens een huisbezoek of u aan de voorwaarden voldoet.

Bij sneeuwval kunt u de sociale dienst contacteren. Wij zoeken dan een vrijwilliger om sneeuw te ruimen. U dient zelf voor zout en een sneeuwschep te zorgen.

Meebrengen

Indien u zelf langskomt om zich in te schrijven, neem dan een doktersvoorschrift mee.

Bedrag

Het sneeuwvrij maken van uw stoep kost 5 euro. Dit bedrag betaalt u cash aan de sneeuwruimer.

Contactinformatie