Financieel beheerder

De financieel beheerder is de financieel directeur van Sociaal Huis/OCMW Aartselaar, en waakt over de financiële balans van onze organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en voor het betalen van de uitgaven. Ook de opmaak van de rekening, waarin een overzicht wordt gegeven van alle uitgaven en ontvangsten die gedurende een jaar werden gerealiseerd, behoort tot de taken van de financieel beheerder.

Indien u de financieel beheerder wenst te spreken, gelieve het onthaal te contacteren.

Contactinformatie