Vrijwilligers

Het Sociaal Huis/OCMW kan haar werking slechts verzekeren dankzij de dagelijkse inzet van vrijwilligers. Het zijn immers vrijwilligers die o.a. minder mobiele mensen vervoeren, Nederlandse les geven aan anderstaligen en de sneeuw voor de stoep ruimen in de winter.

Contactinformatie