Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit drie leden, de voorzitter inbegrepen, en zorgt voor het dagelijks bestuur van het Sociaal Huis/OCMW. Het vast bureau is samengesteld uit leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die bij geheime stemming worden verkozen. De bevoegdheden worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aan het vast bureau toegekend. Het vast bureau vergadert éénmaal per maand.

Het vast bureau heeft in Aartselaar vooral een adviserende rol. Beslissingen aangaande personeel en aankopen – die niet expliciet aan de raad zijn voorbehouden – worden ook door het vast bureau genomen.

Het vast bureau bestaat uit volgende leden:

  • Hilde Heyman (N-VA)
  • Guido D'Eer (N-VA)
  • Ria Van Heurck (Open VLD)

Contactinformatie