‘Park & Ride’-consultaties aan AZ Rivierenland Rumst

Opgemaakt op 18/03/2020
2020-03-18-rumst-pre-triagepost-2.jpg

Huisartsen uit de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-op-den Bos, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands, Niel, Rumst, Schelle en Willebroek kunnen patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatieruimte van AZ Rivierenland in Rumst en Bornem, wanneer ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette COVID 19-patiënt onvoldoende is.
Zo willen AZ Rivierenland en de gemeenten aan de huisartsen van de regio extra zorg aan lokale inwoners bieden én de druk op de spoedgevallendiensten verminderen. We vermijden ook dat mogelijke COVID 19-patiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.

AZ Rivierenland heeft de tijdelijke consultatieruimte neergezet naast de beide spoedgevallendiensten.
Het gaat om drie containers die met elkaar verbonden zijn:

  • Twee ruimten doen dienst als dokterskabinetten,
  • in de andere zit een onthaalmedewerker.

AZ Rivierenland heeft de boxen uitgerust met het nodige medische en administratieve materiaal. De gemeenten zorgen voor de onthaalmedewerker.

Huisartsen kunnen na telefonisch contact met hun patiënt een afspraak inplannen in de afgezonderde box, indien ze een klinische inschatting van hun patiënt noodzakelijk vinden in het kader van het COVID 19-virus.
Let op: deze screening gebeurt enkel op afspraak via de huisarts: je kan dus niet op eigen initiatief in de huisartsenbox terecht.

Initiatief huisartsenkring Schelde-Rupel
De huisartsen organiseren zich om op weekdagen tussen 6 uur en 24 uur mogelijke COVID 19-patiënten te ontvangen in de consultatieruimte. Vanaf woensdag 18 maart (campus Rumst) en donderdag 19 maart (campus Bornem) werken de huisartsen in drie shiften van zes uur. De huisartsenkring Schelde-Rupel zal regelmatig evalueren hoeveel artsen er ingezet moeten worden om de toestroom de baas te kunnen.

“Als huisarts waren we zelf vragende partij om een tijdelijke consultatieruimte vlakbij het ziekenhuis te installeren”, aldus coördinator dr. Kris Bleys en voorzitter dr. Véronique Sung. “We willen ervoor zorgen dat we nog onze gewone consultaties kunnen doen, die niet gelinkt zijn aan het COVID 19-virus. We zouden met andere woorden geen hartinfarcten willen missen door de huidige crisis.”

Voorzorgsmaatregelen

  • De huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen.
  • Patiënten moeten ook voldoende afstand bewaren als ze wachten op hun beurt.
  • Ze rijden in hun auto tot aan de consultatieruimte, waar vrijwilligers hen vanop veilige afstand verdere persoonlijke instructies zullen geven.
  • Elke patiënt wacht dus in zijn auto totdat de vrijwilliger hem/haar komt halen voor de consultatie.
  • Patiënten kunnen hun consultatie enkel met een bankkaart betalen, om contacten tot een minimum te beperken.

Wat moet je doen bij ziektesymptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden)?

1. Neem telefonisch contact op met je huisarts.
Ga niet naar de wachtzaal. Ga ook niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel terecht na afspraak. Ga énkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

2. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte. Jouw huisarts zal je de nodige richtlijnen geven.

3. Als je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de crisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.