Sociaal-pedagogische toelage

Als ouder van een kind met een handicap kan u in bepaalde gevallen een financiële tegemoetkoming vragen aan het Sociaal Huis/OCMW. Deze tegemoetkoming helpt je om de opvoedingskosten te dragen.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u hebt een kind met een handicap (minstens 30%) ten laste dat bovendien aan één van volgende voorwaarden voldoet:
    • uw kind wordt thuis opgevoed
    • uw kind gaat naar school
    • uw kind verblijft in een verzorgingstehuis of instelling voor kinderen met een handicap
  • uw kind is jonger dan 22 jaar en is ook ingeschreven in het bevolkingsregister van Aartselaar
  • u hebt een beperkt inkomen

Bedrag

De toelage bedraagt 500 euro per jaar en per kind.

Contactinformatie