Reglementen

  Reglement Sociaal Huis / OCMW   Publicatie   Goedgekeurd
  OCMW-raad
  Reglement toekenning sociaal pedagogische toelage
  aan gezinnen met niet-werkende kinderen met een handicap
   07/02/2020  20/01/2020
  Reglement toekenning subsidie voor socio-culturele participatie     
   07/02/2020
20/01/2020
  Reglement toekenning vakantietoelage aan zieken en mensen met een handicap    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement doorgangswoning    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement bedelen van restafvalzakken    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement sneeuwruimen (sneeuwtelefoon)    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement financiële tegemoetkoming voor zittend rolwagenvervoer    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement voor verhuring van de cafetaria De Palmboom    07/02/2020 20/01/2020

  Toekennen sociaal tarief in de buitenschoolse kinderopvang
  (IBO) of kinderopvang bij onthaalouders van Kind&Gezin (KOBO)

   07/02/2020 20/01/2020
  Intern huurreglement woningen voor mensen met een beperking
  en een woonnood
   07/02/2020 20/01/2020
  Plaatsingsovereenkomst opname WZC (en diverse bijhorende documenten)    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement bedeling van warme maaltijden    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement betaling van begrafeniskosten door het OCMW    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement betaling van medische kosten    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement poetsdienst    07/02/2020 20/01/2020
  Reglement psychologische dienstverlening    07/02/2020 20/01/2020

 

 

Contactinformatie