Partners

 

Arro Antwerpen

Arro Antwerpen bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle sociale koopwoningen in de regio. Ook verstrekt deze organisatie sociale leningen aan particuleren.

Arro Antwerpen

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Het CAW is een centrum waar iedereen met een welzijnsvraag terecht kan voor advies en begeleiding. Daarnaast biedt het CAW onder meer tijdelijke opvang en crisishulp. In Aartselaar werken we samen met CAW Boom-Mechelen-Lier.

Centrum Algemeen Welzijnswerk

 

De Ideale Woning

De hoofdactiviteit van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning bestaat uit het bouwen en verhuren van sociale en bescheiden woningen in de regio rond Antwerpen. Verder biedt de maatschappij regelmatig woningen te koop aan.

De Ideale Woning

 

Energiesnoeiers Natuurpunt

De energiesnoeiers voeren huishoudelijke energiescans uit in de regio, waarbij ze nagaan hoe je kan besparen op energie. In sommige gevallen volgt daarna een vervolgtraject, waarbij eigenaars met verbouwplannen verder worden ondersteund, en verhuurders isolatie kunnen laten plaatsen in hun huurwoning aan een zeer aantrekkelijk tarief.

Energiesnoeiers Natuurpunt

 

Fedasil

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, en wijst asielzoekers toe aan het lokaal opvanginitiatief van Sociaal Huis/OCMW Aartselaar.

Fedasil

 

Gemeente Aartselaar

De gemeente Aartselaar en het Sociaal Huis/OCMW maken elke dag werk van een verdere integratie van de dienstverlening. Het OCMW is echter nog steeds een aparte juridische entiteit, en de volledige integratie binnen de gemeentelijke diensten is daarom momenteel niet mogelijk.

Gemeente Aartselaar

 

Igean dienstverlening

Igean is onze partner voor alles wat te maken heeft met grondbeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Bij Igean kunnen kunnen eigenaars en huurders een zeer aantrekkelijke energielening afsluiten. Verder ondersteunt Igean de gemeente en het Sociaal Huis/OCMW bij de uitbouw van het lokale woonbeleid.

Igean dienstverlening

 

KINA

KINA p.v. is het kenniscentrum van 28 OCMW's uit het arrondissement Antwerpen. Binnen deze samenwerking tracht KINA p.v. oplossingen te bieden voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. KINA p.v. ondersteunt Sociaal Huis/OCMW Aartselaar op vlak van informatieveiligheid en biedt crisisopvang aan voor inwoners van Aartselaar.

KINA

 

Medisch centrum Boom

De dienst onthaalouders van deze organisatie komt op regelmatige tijdstippen naar het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar, en biedt zo kinderopvang in familiale sfeer aan bij een onthaalouder in Aartselaar.

Medisch centrum Boom

 

OCMW's in de regio

Wij werken samen en overleggen regelmatig met onze collega's van andere OCMW's. Onder meer dankzij deze samenwerking kunnen wij juridische ondersteuning aanbieden aan inwoners van Aartselaar.

 

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom

Het plaatselijk werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

 

POD Maatschappelijke Integratie

De POD Maatschappelijke Integratie is een programmatorische federale overheidsdienst die werd opgericht om een menswaardig bestaan te garanderen voor iedereen die in armoede leeft. Als een OCMW een leefloon geeft aan een inwoner van de gemeente, kan zij een deel van dit bedrag terugvragen aan de POD MI.

POD Maatschappelijke Integratie

 

Taxistop

Dankzij onze samenwerking met Taxistop is het mogelijk om via de Minder Mobielen Centrale vervoer aan te bieden aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen.

Taxistop

 

Vlotter

Vlotter is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW's van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst, en is onder meer actief in sociale dienstverlening voor de OCMW's. Dankzij onze aansluiting bij Vlotter kunnen wij de inwoners van Aartselaar onder meer een zeer divers pakket thuiszorgdiensten aanbieden.

Vlotter

 

Wonen-Vlaanderen

Wonen-Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid, en is samen met de gemeente verantwoordelijk voor de woonkwaliteitsbewaking. Verder zorgt deze organisatie voor ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van het lokale woonbeleid, en heeft ze verschillende premiestelsels voor particulieren.

Wonen-Vlaanderen

 

WoonWeb

SVK WoonWeb werd in 2008 opgericht door 8 OCMW's in de regio, en huurt panden van particuliere eigenaars om deze door te verhuren aan kandidaat-huurders op een wachtlijst.

WoonWeb

Contactinformatie