Integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt om deze kosten te dragen.

De integratietegemoetkoming is - net zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de inkomensvervangende tegemoetkoming - een ondersteuningsmaatregel van de Vlaamse overheid voor personen met een handicap.

Voorwaarden

  • u woont in Aartselaar
  • u bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • uw handicap wordt erkend
  • u hebt een beperkt inkomen

Procedure

U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de sociale dienst. Vervolgens voert de administratie een onderzoek uit naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap. Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Meebrengen

  • identiteitskaart (of volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
  • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en partner
  • bankrekeningnummer

Bedrag

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Contactinformatie