Inkomensvervangende tegemoetkoming

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor een beperkt inkomen hebben.

De inkomensvervangende tegemoetkoming is - net zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de integratietegemoetkoming - een ondersteuningsmaatregel van de Vlaamse overheid voor personen met een handicap.

Voorwaarden

  • u bent ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • u hebt een beperkt inkomen als gevolg van uw handicap

Procedure

Neem contact op met de sociale dienst om deze tegemoetkoming aan te vragen.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Contactinformatie