Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking; hij is de directeur van Sociaal Huis/OCMW Aartselaar. In die hoedanigheid coördineert hij de diensten van het Sociaal Huis/OCMW. Hij is ook het hoofd van het personeel. Tenslotte vormt hij de brug tussen de politieke leiding en administratie. De secretaris woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij, en stelt het verslag (notulen) hiervan op.

Indien u de secretaris wenst te spreken, gelieve het onthaal te contacteren.

Contactinformatie