Raad voor maatschappelijk welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden bij de installatie van de gemeenteraad verkozen door diezelfde gemeenteraad.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt beslissingen die krachtens wet of decreet aan het OCMW worden toevertrouwd. De raad bepaalt het beleid van het Sociaal Huis/OCMW.

In Aartselaar komt de raad voor maatschappelijk welzijn elke derde donderdag van de maand samen. De vergaderingen van de raad bestaan uit twee delen: een openbaar gedeelte waarin algemene beleidsbeslissingen worden genomen en een gesloten gedeelte waarin wordt beslist over personen.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit volgende leden:

  • Hilde Heyman (N-VA)
  • Guido D'Eer (N-VA)
  • Nicole Caremans (N-VA)
  • Jean-Pierre Herinx (sp.a)
  • Alex Cappaert (Groen)
  • Anja Derijck (Open VLD)
  • Cristel Bal (Open VLD)
  • Alex Camertijn (CD&V)
  • Rina Van de Weyer (NAP)

Contactinformatie