Hervestigingsprogramma

Het hervestigingsprogramma is een procedure waarbij vluchtelingen vanuit de hele wereld geselecteerd, overgeplaatst, opgevangen en op een duurzame wijze geïntegreerd worden. Het is een internationaal project voor personen die niet de kans hebben om naar hun land van herkomst terug te keren, maar zich ook niet kunnen vestigen in het land waar ze verblijven. Dit project wordt internationaal gecoördineerd door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Sinds 2013 neemt België deel aan dit programma.

Bij aankomst worden vluchtelingen door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan een opvangcentrum toegewezen. Na een verblijf in een collectief opvangcentrum, worden vluchtelingen verspreid over de gemeenten die vrijwillig aan dit programma meewerken.

 

Woningen in Aartselaar

Het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar stelt enkele appartementen ter beschikking aan vluchtelingen die werden geselecteerd voor het hervestigingsprogramma.

 

Onze dienstverlening voor vluchtelingen

Het Sociaal Huis/OCMW zorgt voor zeer intensieve begeleiding, onder meer door volgende diensten aan te bieden:

  • recht op leefloon
  • psychosociale begeleiding: integratie in de buurt, administratieve ondersteuning, inschrijven van kinderen in nabijgelegen scholen, inschrijven Nederlandse les en extra Nederlandse les dankzij vrijwilligers, ondersteunen en begeleiden naar werk, ...

Contactinformatie