Corona: Wat zijn de regels vanaf 1 oktober

Opgemaakt op 04/10/2021
virus-4835301_1920

klik hier voor het Ministrieel Besluit van dinsdag 28 september 2021.

Mondmaskers

Vanaf 1 oktober 2021, is het dragen van het mondmasker (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) enkel nog verplicht:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer;
 • in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, (d.i.  direct fysiek contact / afstand van 1,5 meter kan niet worden gegarandeerd / minstens 15 minuten);
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen, die binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket.

Waar social distancing niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. 

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings kunnen hun activiteiten hervatten op 1 oktober 2021. Toegang steeds met gebruik van het Covid Safe Ticket.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

Evenementen met minder dan 500 personen binnen en met minder dan 750 personen buiten kunnen plaatsvinden zonder beperkingen (mondmaskers, social distancing, horecamaatregelen).

Evenementen met meer aanwezigen: 

 • toelating nodig van de lokale overheid na raadpleging CERM en eventueel CIRM
 • horecaprotocol evenementen moet gevolgd worden
 • toepasselijke protocollen voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector moeten gevolgd worden.

Tot slot zullen de deelstaten en de lokale overheden vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om het gebruik van het Covid Safe Ticket overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 te verplichten voor de toegang tot publiek toegankelijke evenementen.
Ook zullen de deelstaten vanaf 1 oktober 2021 de mogelijkheid hebben om de organisatie van onder meer handelsbeurzen en congressen met gebruik van het Covid Safe Ticket toe te laten of te verplichten overeenkomstig het gewijzigd samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Massa-evenementen

Evenementen met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten: er kan gebruik gemaakt worden van het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket kan ook ingezet worden bij evenementen met minder personen, na toelating van de lokale overheid.

Private bijeenkomsten

Maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten.

Deze maximale aantallen kunnen worden overschreden op voorwaarde dat de modaliteiten gevolgd worden voor de grotere evenementen zonder Covid Safe Ticket.

Luchtkwaliteit

Een luchtkwaliteitsmeter is verplicht 

 • in eet- en drankgelegenheden van de horecasector (met inbegrip van de danscafés),
 • in inrichtingen van de sportieve sector (met inbegrip van de fitnesscentra)
 • in inrichtingen van de evenementensector (met inbegrip van de discotheken en dancings)

De meter dient duidelijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn en in realtime worden weergegeven.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2.

Waarde > 900 ppm: de uitbater beschikt over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Waarde > 1200 ppm: uitbater heeft een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.

Reizen

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) is alleen nog elektronisch beschikbaar (weliswaar met de mogelijkheid om de ontvangen QR-code nadien te printen). 

Reizigers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie of van buiten de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in de lijst van veilige landen:

 • enkel een niet-essentiële reis naar België indien in het bezit van een vaccinatiecertificaat.
 • personen tot en met 17 jaar zonder vaccinatiecertificaat kunnen meereizen met een begeleider met een vaccinatiecertificaat.
  Vanaf 12 jaar moeten ze wel beschikken over een test- of herstelcertificaat.