Corona: maatregelen - update 06.01.22

virus-4835301_1920

Heb je algemene vragen over COVID?
Bel de COVID-infolijn via 0800 14 689 (elke dag van 9 tot 18 uur)

Update 06.01.22

De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom wordt gekozen voor het aanhouden van de lopende maatregelen.

Nieuwe test- en quarantaineregels

Wel zijn er vanaf maandag 10 januari nieuwe test- en quarantaineregels, 

 • om te voorkomen dat de druk op de huisartsen te hoog wordt
 • om te voorkomen dat onze economie volledig zou stilvallen door uitval van werknemers.

Nieuwe test- en quarantaineregels vanaf maandag 10 januari

Heropening onderwijs op maandag 10 januari, met volgende maatregelen:

 • permanent inzetten op ventilatie,
 • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
 • respect voor de test- en quarantaineregels. Klassen sluiten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen),
 • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
 • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
 • ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
 • extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan op ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.
Nieuw test- en quarantainebeleid scholen vanaf maandag 10 januari

 

Update 29.12

Het Koninklijk Besluit van 29 december 2021

Evenementen, culturele en andere voorstellingen binnen:

 • binnen of in een overdekte ruimte
 • een zittend publiek van maximum 200 personen
 • vanaf 50 personen Covid Safe Ticket + voorafgaande toelating van gemeentelijke overheid. (burgemeester of gouverneur kunnen dit strenger toepassen indien nodig)
 • Ook een organisator van een evenement binnen of in een overdekte ruimte heeft de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket te gebruiken voor evenementen van minder dan 50 personen, mits hij of zij de
  bezoekers daarvan voorafgaand informeert.


De regels voor publiek toegankelijke evenementen buiten en de regels in geval er professioneel horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens evenementen, wijzigen niet.

Bioscopen

 • maximaal 200 bezoekers per zaal
 • Covid Safe Ticket of passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.


Congressen

Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.

Update 22.12

Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Het aantal besmettingen is teruggevallen met een lichte daling van de druk op de zorg. Niettemin blijft de bezetting van bedden op intensieve zorg hoog.
Ondertussen worden we geconfronteerd met de nieuwe virusvariant Omikron, die veel besmettelijker is dan de vorige varianten en tegen begin 2022 de dominante variant in ons land zal zijn. Gezien de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant is uiterste voorzichtigheid geboden.

Belang van boostervaccinatie

Vaccinatie = belangrijkste bescherming tegen ernstig ziek worden door het coronavirus.
Boostervaccinatie = extra bescherming tegen de omikronvariant.

37% volwassenen hebben hun boostervaccinatie gekregen.
Alle volwassenen zouden tegen eind januari de kans hebben gekregen voor een boosterprik.

Vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar op vrijwillige basis zal zo snel mogelijk starten.

Beschermingsmaatregelen

Om de omikronverspreiding te vertragen, de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken en de heropening van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het Overlegcomité een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen genomen die ingaan vanaf zondag 26 december.

Geen versoepelingen

De huidige regels (cfr 03.12) blijven van kracht.

Evenementen en activiteiten binnen: verboden

Verbod op

 • massa-evenementen
 • kerstmarkten,
 • winterdorpen,
 • culturele en andere voorstellingen 
 • congresssen 

Sluiten:

 • de binnenruimtes van culturele, feestelijke en recreatieve sector,
 • bioscopen,
 • lasergames,
 • bowlingzalen,
 • escaperooms,
 • paintballzaken,
 • snooker-, darts- en biljartzaken
 • indoor trampoline-parken 
 • binnenruimtes van pretparken en dierentuinen
 • recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden

Blijven uitzonderlijk open:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, 
 • Feest- en receptiezalen: enkel voor huwelijken en begrafenissen
 • Wellnesscentra
 • Sportieve sector, inclusief fitness en zwembaden.
 • Sportkampen: zonder overnachtingen

 
Evenementen buiten: strengere regels om drukte te vermijden

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Max 1 bezoeker / 4 m2
 • Vanaf 100 bezoekers: eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.  

Sportwedstrijden zonder publiek

geldt voor professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen zowel binnen als buiten.

Veilig winkelen

 • Max. met 2 personen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden).
 • 1 persoon per 10 m2
 • Tussen de winkelende gezelschappen: 1,5 m 
 • Winkeloppervlak > 400 m2: :toegangscontrole 

Verplicht telewerk

Telewerk blijft verplicht met maximaal 1 terugkeermoment per week.
Teambuildings en andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, zijn verboden. 

Veilig Kerst vieren

 • Beperk contacten
 • Gebruik zelftesten
 • Ventileer binnenruimtes
 • Draag een mondmasker (aanbeveling FFP2-masker voor kwetsbare personen)
 • Voel je je ziek? Blijf dan thuis.

Lees hier het volledige persbericht

 

Update 03.12

Het Koninklijk Besluit van 4 december 2021

Bijkomende beslissingen werden genomen om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk naar een lager niveau te brengen:

Mondmaskerplicht op publieke plaatsen vanaf 6 jaar

Beperk sociale contacten en spreek bij voorkeur buiten af

Kinderen en onderwijs:

 • kleuter- en lager onderwijs kerstvakantie met een week vervroegd (dus vanaf 20 december)

 • middelbaar onderwijs: hybride tot de examenperiode.
  Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

 • maatregelenpakket schoolomgeving vanaf 6 december:

  • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen
  • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen
  • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar
  • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten
  • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen

 • voortgang ivm vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar

Privatie bijeenkomsten binnen (feesten ed)

verboden, met uitzondering van 

 • sport
 • private bijeenkomsten thuis of in klein toeristisch logies
 • huwelijken en uitvaarten

Publieke evenementen binnen

Op 3 en 4 december (bijkomende maatregelen volgens politieverordening Gouverneur):

 • max 3500 zittende bezoekers;
 • gebruik van het Covid Safe Ticket, ongeacht het aantal bezoekers;
 • verplicht blijven dragen van het mond-neusmasker, ook wanneer men neerzit;
 • een afstand van anderhalve meter tussen bezoekers/gezelschappen (met een maximum van 6 personen tenzij men tot hetzelfde gezin behoort).

Vanaf 4 december: > 4.000 bezoekers verboden

Vanaf 6 december: evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten mits:

 • een maximum van 200 zittende bezoekers,
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.  

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

 • ‘crowd control’ is heel belangrijk
 • evenementen zullen geannuleerd worden als hier niet wordt op toegezien.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week.
Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Het volledige persbericht van het Overlegcomité lees je op

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0312/

 

Update 26.11: winterpakket met onmiddellijke ingang

Het Koninklijk Besluit van 27 november 2021

Het Overlegcomité heeft op 26 november 2021 vastgesteld dat de coronasituatie in ons land snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Het Overlegcomité heeft daarom een reeks beslissingen genomen die steunen op drie pijlers:

 1. Versnelde vaccinatiecampagne
 2. Winterpakket aan maatregelen, die ingaan op zaterdag 27 november en worden geëvalueerd op 15 december. 
 3. Richtsnoeren om het veilig te houden

Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.
Tegen kerstmis zou een zo groot mogelijk aantal personen moeten zijn ingeënt.
Meer info over hoe je hiervoor kan inschrijven, volgt de komende weken.
Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen.

Winterpakket

Private bijeenkomsten binnen: verboden. Enkel buiten toegestaan.
Uitzondering:
 

 • thuis: gebruik zelftesten bij het ontvangen van gasten 
 • in klein toeristisch logies: dit is een vakantiehuis van max 15 personen
 • huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel).
  met CST georganiseerd vanaf 50 personen binnen / 100 personen buiten.
  horecaregels gelden, waarbij dansen met mondmasker toegelaten is.
 • sportieve activiteiten


Indien met horeca-activiteit: CST mogelijk, feest kan tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten
Max. per 6 aan tafel, tenzij je gezin groter is
Enkel zitplaatsen aan tafel en toog zijn toegestaan.
Iedereen moet op zijn plaats blijven zitten
Openingsuren: tussen 5 uur en 23 uur.

Take away en delivery (afhaal en levering) maatregelen:
tussen 5 uur en 23 uur

Eten en drinken op markten: 
alleen take away of zitten consumeren.

Nachtwinkels sluiten om 23 uur.

Discotheken en dancings sluiten.

Publieke evenementen
(vanaf maandag 29 november voor professionals!):

 • binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • buiten: toegestaan mits social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Handelsbeurzen: mondmaskerplicht, CST van zodra geregeld door deelstaten.

Leerplichtonderwijs
De Ministers van onderwijs stelden zaterdag 27 november een pakket extra middelen en maatregelen samen om de viruscirculatie in het onderwijs tegen te gaan.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws/update-corona-extra-middelen-en-extra-maatregelen-binnen-onderwijs

Jeugdactiviteiten
De ministers van Jeugd formuleerden volgende maatregelen: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/maatregelen-jeugd

Culturele activiteiten (incl. bestuursvergaderingen, workshops, repetities, ...)
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/maatregelen-cultuur-en-media

Sportactiviteiten
Sportwedstrijden binnen: zowel amateur als beroeps, zonder publiek.
-18 jaar mag vergezeld worden door 2 meerderjarige personen.
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Telethuiswerk
= verplicht
Max. 1 terugkeerdag per week tot 19 december (ipv 12 december!).
Max. 2 terugkeerdagen vanaf 20 december.

Richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk je contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.

 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid.  De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.

 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.


 

Update 17.11: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité besliste dat er een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen nodig zijn die strikt nageleefd worden om en lockdown te vermijden. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. 

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 20 november en gelden tot vrijdag 28 januari.

1.    Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

 • Hou 1,5m afstand
 • Beperk sociale contacten maximaal
 • Spreek bij voorkeur buiten af
 • Pas de basishygiëne (handen wassen, kuchen in elleboog enz) strikt toe

2.    Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 10 jaar: 

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. 

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3.    Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt.
Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4.    Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk.
Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. 

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.
Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.


5.    Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 
Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6.    Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Update 26.10: maatregelen om de herfstgolf te verslaan:

Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.
Sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig. Maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid.

Volgende maatregelen worden genomen:

Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra,
 • Zorginstellingen, 
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten 


De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket wordt gebruikt

 • voor evenementen vanaf 200 personen binnen
 • voor evenementen vanaf 400 personen buiten.


Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.

Vanaf 1 november is het Covid Safe Ticket bovendien verplicht

 • in alle horeca
 • in alle fitnesscentra 

Voor het personeel van horeca en fitnesscentra geldt de mondmaskerplicht vanaf 29 oktober.

Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.

Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

Het volledige persbericht lees je op https://www.aartselaar.be/corona-november

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 die de pandemische noodsituatie afkondigt.

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 met de geldende maatregelen

 

Update 17.09: verdere versoepeling vanaf 1 oktober

Mondmasker en afstand houden

Het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar blijft verplicht in volgende omstandigheden:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • de zorginstellingen;
 • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen als de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés.
Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen. Voorwaarden:

 • Covid Safe Ticket
 • Maatregelen rond de luchtkwaliteit en ventilatie 

Gebruik van het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket (bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat) kan ingezet worden ipv beperkende maatregelen of sluitingen in steden en gemeenten waar de epidemioligische situatie verslechtert.

Gebruik op evenementen:

 • indoor met meer dan 500 aanwezigen
 • outdoor met meer dan 750 aanwezigen
 • CIRM/CERM, mondmasker en sociale afstand vallen dan weg.
 • Enkel met toelating door lokale overheid

Reizen

 • verscherpte inreiscontroles
 • controle op Passenger Locator Form (PLF).
 • verscherpt toezicht op testing, tracing, quarantaine, isolatie bij terugkeer

 

Update 26.08.2021: aantal beperkingen valt weg vanaf 1 september

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten.

Samenkomsten in de private ruimte
Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Telewerk
Bedrijven worden uitgenodigd om telewerk structureel te verankeren in hun werking.

Professionele horeca-activiteiten
Geen beperkingen meer op

 • openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis),
 • afstand tussen gezelschappen en max aantal per tafel,
 • terrassen,
 • geluidsniveau
 • bediening aan de bar.
 • Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.

Opgelet: bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

Discotheken en dancings kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Ook in cafés is dansen opnieuw toegelaten vanaf 1 oktober. 

Activiteiten in georganiseerd verband
Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Privéfeesten
Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, bv. tijdens bruiloften.

Erediensten
Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.

Opgelet: de mondmaskerplicht blijft behouden.

Evenementensector en Covid Safe Ticket
Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.

Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Mondmasker en respecteren veilige afstand

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer

 • op het openbaar vervoer
 • in de stations,
 • in winkels en winkelcentra,
 • bij verplaatsingen in horecazaken,
 • in conferentiezalen,
 • op handelsbeurzen,
 • in auditoria,
 • in gebouwen van de eredienst,
 • in gerechtsgebouwen,
 • in bibliotheken
 • tijdens betogingen.
 • op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen.

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht

 • in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen 
  OPM: Burgemeester Sophie De Wit nam op 30.08.'21 een Burgemeesterbesluit waarin de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de publiek toegankelijke delen van openbarte gebouwen in Aartselaar behouden blijft tot opheffing van dit besluit.
 • in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Verplichte vaccinatie zorgverleners

Gezien de cruciale rol van zorgverleners in het bestrijden van COVID-19 en de noodzaak patiënten maximaal te beschermen, vraagt het Overlegcomité te onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen.

Klik hier voor het Ministrieel Besluit van 25.08.2021

Update 19/07/2021: wijziging in het zomerplan

Dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne zijn er minder ziekenhuisopnames. Toch moeten we de viruscirculatie zoveel mogelijk blijven beperken.

Lees het volledige persbericht op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-1907/

Het belang van het mondmasker, veilige afstand en ventilatie:

Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden :

 • wanneer je geen 1,5m afstand kan bewaren;
 • in de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en voor de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, (geldt zowel voor klanten als personeel, behalve tijdens het eten, drinken, of aan tafel zitten);
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen en in de zittingszalen;
 • tijdens de handelsbeurzen  (incl. salons)
 • tijdens betogingen
 • specifiek in Aartselaar: in de buurt van de scholen tijdens de in- en uitlooptijden 

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon neerzit.

Reizen: 

 • De geldende reisregels blijven van kracht.

 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode het land heeft.

 • Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn,
  - een PCR-test te doen op dag 1 (met quarantaine tot resultaat)
  - een PCR-test te doen op dag 7 afleggen.
  De test op dag 1 vervalt als je een PCR-test liet doen tijdens de 72 uur voor aankomst in België.
  Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

 • Scherpere controles op het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat.

 • Aanbeveling aan organisatoren van jeugdkampen om voor vertrek maximaal te pre-testen.

Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan vanaf 13 augustus worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer buiten (vanaf 1 september ook binnenevenementen).

Het Covid Safe Ticket is beschikbaar voor mensen die

 • volledig gevaccineerd zijn (plus twee weken),
 • over een herstelcertificaat beschikken,
 • over een recente, negatieve test beschikken.

De regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen vallen op deze evenementen weg.
Wel te voorzien:

 • een crowdmanagementplan
 • sanitaire voorzorgsmaatregelen
 • adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) 

 

 

Update 23/6/2021: vanaf 27 juni nieuwe stap in het zomerplan (van toepassing tot en met 30 september 2021)

Het MB van 23 juni 2021

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

Horeca

 • Horeca wordt toegelaten van 5u tot 1u
 • Het aanbieden van afhaalmaaltijden en leveringen aan huis wordt toegelaten van 5u tot 1u.
 • Maximum 8 personen per tafel, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag meer dan 8 personen tellen.
 • Tafels buiten: minder dan 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt toegestaan, voorwaarde:   plexiglazen wanden of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Cafésporten en kansspelen in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten. Spelers dragen een mondmasker.
 • Indoor banketten en recepties: geen maximum aantal personen meer.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • georganiseerd door een club of vereniging
 • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • maximum 100 personen tot en met 29 juli 2021
 • maximum 200 personen vanaf 30 juli 2021
 • de begeleiders zijn hier niet in meegeteld.

Erediensten en ceremonies

Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of aan een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening:

 • Binnen maximum 200 personen
 • Buiten maximum 400 personenen 
 • kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Dit geldt ook voor een bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

Grotere aantallen zijn mogelijk na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met toepassing van de CIRM/CERM.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Binnen:

 • kunnen plaatsvinden tussen 5u en 1u.
 • zittend: maximum 2.000 personen tot en met 29 juli 2021
 • maximum 3.000 personen vanaf 30 juli 2021 
 • kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld
 • mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Buiten: 

 • kunnen plaatsvinden tussen 5u en 1u.
 • maximum 2.500 personen tot en met 29 juli 2021
 • maximum 5.000 personen vanaf 30 juli 2021 
 • kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld,
 • mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht (uitgezonderd openbaar domein!):

 • bij minder dan 100 personen binnen
 • bij minder dan 200 personen buiten

Bij horeca-activiteiten:

 • horecaprotocol moet gevolgd worden,
 • met uitzondering van het maximum geluidsniveau van 80 decibels indoor.
 • take away is toegelaten.

Compartimentering van het publiek tijdens sportwedstrijden buiten: toegelaten op voorwaarde dat 

 • geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de sportieve wedstrijd.
 • per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur worden voorzien.
 • de capaciteit van alle compartimenten samen niet meer dan 1/3 van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedraagt.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- of rommelmarkten, kermissen

 • > 5.000 bezoekers op zelfde moment: éénrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgangen tot en van de markt of de kermis.

Groepjes van acht 

Voor alle activiteiten geldt:

 • groepen van maximum 8 personen,
 • kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld
 • geen social distancing binnen de groep van 8
 • geen wisseling tussen groepen tijdens de activiteit
 • groepen van meer dan 8 personen: enkel toegelaten als personen tot hetzelfde huishouden behoren.

Het samenscholingsverbod ’s nachts en overdag vervalt.

Ontvangen van gasten thuis (binnen) of in klein toeristisch logies

 • maximum 8 personen tegelijkertijd bij je thuis binnen ontvangen of in een klein toeristisch logies (= een vakantiewoning voor maximaal vijftien personen) ontvangen,
 • kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Werk

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen.
 • Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn opnieuw toegelaten.

Winkelen

 • Geen beperkingen op aantal personen.
 • Nachtwinkels mogen openen tussen 5u en 1u.

Massa-evenementen

Buiten

 • vanaf 13 augustus 2021
 • een publiek van minimum 5.000 personen per dag en maximum 75.000 personen per dag,
 • medewerkers en organisatoren niet meegeteld
 • mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid
 • mits het naleven van de andere voorwaarden die worden voorzien in dit verband en overeenkomstig de modaliteiten van het toepasselijke samenwerkingsakkoord dat nog dient te worden goedgekeurd.

Tenten zijn toegestaan

 • op voorwaarde dat ten minste 2 zijden volledig open en vrij zijn.
 • een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht, in het midden, duidelijk zichtbaar voor de bezoeker.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

Betogingen

 • mondmaskerplicht
 • social distancing 
 • geen beperkingen meer voor het aantal deelnemers 

Reizen

De landen waarvoor een inreisverbod geldt vanwege zorgwekkende varianten worden voortaan als zones met heel hoog risico aangemerkt op de website info-coronavirus.be.

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van deze landen bevonden om naar België te reizen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, met uitzondering van een zeer beperkt aantal toegelaten essentiële reizen.

Niet-essentiële reizen vanuit rode derde landen naar België zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verboden voor derdelanders die een volledige vaccinatie kunnen aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat.
Een volledige vaccinatie is een vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd werd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste 2 weken.
Als vaccinatiecertificaat geldt een digitaal EU COVID vaccinatiecertificaat of een vaccinatiecertificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen en een digitaal EU COVID certificaat kunnen voorleggen, zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht om te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen.

 

Update 11/6/2021: versoepelde mondmaskerplicht

De politieverordering ivm de mondmaskerplicht in de Provincie Antwerpen werd ingetrokken. Op basis van het Ministrieel Besluit van 28 oktober 2020, blijft het mondmasker verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • in winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • in conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in musea;
 • in gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de Kamervoorzitter;
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • op markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, zowel voor de markt- en kermiskramers en hun personeel tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie;
 • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.

Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Daarnaast blijft het in Aartselaar verplicht (volgens burgemeesterbesluit van 11 juni 2021)

 • een mondmasker bij zich te hebben;
 • een mondmasker te dragen op drukke publieke en private plaatsen;
 • een mondmasker te dragen in een straal van 200 meter rond de scholen tijdens de in- en uitlooptijden;
 • een mondmasker te dragen op kermissen, (jaar)markten, braderijen, ....
 • een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.

In de winkelstraat hoef je het dus niet meer te dragen.

Update 4/6/2021: voorzichtig blijven, maar reizen mogelijk

Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers. (zie update 11/5)

covid zomerplan fase 1 vanaf 9 juni

Het MB van 04.06.2021

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Vertrek naar het buitenland

 • Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe.
 • Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.
  Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  geen verplichting tot quarantaine of test. 
  Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.

 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken),
   recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine.
   Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd.
   Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.

 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.

 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken),
   een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

Aankomst van buiten de Europese Unie:

 • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin
  én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst.
 • Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.

Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

 • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.
 • Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten.
  • Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

 

Passenger Location Form blijft behouden

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
 • Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

 • Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro.
 • Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.
 • De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

 • Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.
 • Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.
Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

 • Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus.
 • Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.
 • Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 18 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren.
  Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig.
  En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen?
  Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent.
  Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten.
  Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner.
  Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd?
  De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes.
  Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand.
  Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig.
  Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Update 31/05/2021: nieuwe regeling testen

Vanaf 2 juni 2021 is er een nieuwe regeling voor wie getest moet worden.
Het overzicht vind je op www.aartselaar.be/corona-testen.

Update 11/05/2021: Zomerplan in 4 stappen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.
Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)

 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

 • De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur.
  De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten.
  Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.

 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.

 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.

 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen.
  Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.

 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

covid zomerplan fase 1 vanaf 9 juni

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.

 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.

 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.

 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.

 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

covid zomerplan stap 2 vanaf 1 juli

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

 • Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.

 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.

 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

covid zomerplan stap 3 vanaf 30 juli

Stap 4. Vanaf 1 september 2021

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: nog te bepalen.
  • Buiten: nog te bepalen.
  • Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.

 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

covid zomerplan stap 4 vanaf 1 september

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.
Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven.
Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.
Tot slot: laat u vaccineren.
Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Update 07/05/2021

Het MB met o.a. richtlijnen voor de heropening van de horecaterrassen op 8 mei 2021

Vanaf 8 mei 2021:

 • De terrassen van onze horecazaken mogen openen. We wensen hen een fijne heropstart toe!
  Hopelijk heeft iedereen dit weekend al een gezellig terrasje achter de rug

 • Je mag binnen twee knuffelcontacten uit hetzelfde huishouden uitnodigen.
  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

 • De avondklok maakt plaats voor een samenscholingsverbod.
  Je mag tussen 12 u. ' s nachts en 5 u. ochtends buitenkomen met max. drie personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

 • Georganiseerde buitenactiviteiten kunnen, met een limiet van 25 personen.

 • Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten kunnen buiten plaatsvinden met max 50 aanwezigen.

 • Georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) mogen buiten met maximaal 25 personen en binnen met maximaal 10 personen.

 • Pretparken openen opnieuw hun deuren, met beperkte capaciteit.

 

Update 27/04/2021

België heeft het inreisverbod uit India, Zuid-Afrika en Brazilië verstrengd. Een hele reeks uitzonderingen wordt nu ingeperkt.
Daardoor zal het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn voor zorgverleners, studenten of seizoenarbeiders om naar ons land te reizen.
Het strengere inreisverbod treedt in werking vanaf 28 april 2021 .

Lees hier het MB van 27.04.2021

Update 23/04/2021

Het Overlegcomité kwam deze namiddag samen. Lees hier het persbericht met de beslissingen.

Wat verandert er vanaf 26 april?

 • We mogen opnieuw buiten samenkomen in groepen van maximaal tien.
 • Winkeliers mogen opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
 • Niet-medische contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidsspecialisten, mogen her­openen onder de verstrengde protocollen.


Vanaf 8 mei

 • De horeca mag de terrassen openen, onder strikte regels. Maximaal vier personen aan een ­tafel. Dat kan alleen meer zijn bij mensen van hetzelfde gezin. Het gaat alleen om zitplaatsen. Het sluitingsuur is 22 uur. Wie naar het toilet gaat, draagt een mondmasker, net zoals het personeel.
 • Voor nachtwinkels en supermarkten blijft het zo dat ze na 20 uur geen alcoholische dranken meer mogen aanbieden.
 • De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men ­tussen middernacht en 5 uur ­alleen in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huis­houden (personen die onder hetzelfde dak wonen).
 • Evenementen buiten zijn toegestaan tot 50 personen, met mondmaskers en het bewaren van afstand. ­Binnen wordt een reeks test­evenementen georganiseerd met zittend publiek.
 • Sportclubs of jeugdverenigingen mogen buiten activiteiten houden met maximaal 25 personen, maar zonder publiek en zonder overnachting. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan dit met maximaal tien ook binnen.
 • Een huishouden mag twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook die personen tot hetzelfde huis­houden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
 • Pretparken mogen opnieuw de deuren openen.


Juni (op voorwaarde dat 80 procent van de mensen met een onderliggende aandoening is gevaccineerd en er nog minder dan 500 bedden op de afdelingen intensieve zorg zijn ingenomen).

 • Evenementen kunnen buiten en binnen tot maximaal 200 personen.

25 juni

 • Sportclubs of jeugdverenigingen mogen buitenactiviteiten organiseren met maximaal 50 personen.
 • Jeugdkampen met over­nachtingen worden mogelijk.
 • Kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten mogen doorgaan.

Update 14/04/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie is door het oprukken van nieuwe virusvarianten van gezicht veranderd en besmettelijker én agressiever geworden. Het Comité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren:

 • een daling van het gemiddeld aantal dagelijkse covid-19 besmettingen;
 • een beginnende daling van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames;
 • het reproductiegetal dat zich onder de 1 bevindt.

Daarom wil men perspectief geven. Er werd vandaag een stappenplan voorgesteld om te versoepelen.
Dit is echter op voorwaarde dat de situatie op intensieve zorg duurzaam verbetert. En dat het aantal besmettingen niet opnieuw de hoogte in schiet.
Daar gaan we allemaal samen heel hard ons best voor moeten doen. Door allemaal, al dan niet ingeënt, alle maatregelen te blijven volgen.

Lees hier het volledige persbericht

stappenplan corona 14 april 2021

 

Update 08/04/2021

De verkoop van zelftesten in België is sinds 24 maart 2021 toegelaten. Enkel zelftesten die goedgekeurd zijn door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) mogen verkocht worden in de apotheek. De lijst van goedgekeurde zelftesten kan je hier raadplegen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de handleiding vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/

Update 24/03/2021

Vandaag kwam het Overlegcomité vervroegd terug samen. Dit was nodig omdat het aantal besmettingen stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt, en de druk op de afdelingen intensieve zorgen toeneemt.
Dit komt vooral omdat we meer mobiel zijn, meer mensen zien en de Britse variant van het virus zwaar om zich heen grijpt.
Daarom kunnen verstrengingen niet langer op zich laten wachten.
Er komt een 'Paaspauze' van 4 weken (tot en met 25 april), die zaterdag start.

 • Contactberoepen: moeten opnieuw sluiten. Er wordt wel de nadruk gelegd op de steunmaatregelen.
 • Niet-essentiële winkels: mogen enkel nog op afspraak open blijven.
 • Lagere, middelbare en hogescholen sluiten vanaf maandag tot na de paasvakantie.
  Geplande examens gaan wel door.
  De kleuterscholen blijven open.
  Tussen 29/3 en 2/4 zal de gemeente noodopvang voorzien. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. 
 • Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.
 • Het aantal personen waarmee je buiten mag afspreken is opnieuw 4, dus GEEN 10 meer
 • De maatregelen van de nachtklok (12 uur - 5 uur) en het verbod op niet-essentiële reizen blijft behouden
 • Telewerk blijft verplicht en zal streng gecontroleerd worden.

Al onze hoop is nu gevestigd op de vaccinaties.
In tussentijd speelt ons gedrag een grote rol. We vragen iedereen met aandrang om de basisregels zeer strikt toe te passen.

Het persbericht van het Overlegcomité kan je hier nalezen.

Het Ministrieel Besluit van 26 maart 2021

Update 20/03/2021

Op 19 maart kwam het Overlegcomité vervroegd samen omdat de cijfers de verkeerde kant uitgaan.

Buitenplan: Het aangekondigde buitenplan voor april is voorlopig uitgesteld. Met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

Maatregelen onderwijs: Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren: Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen: Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

 • Er wordt nog eens benadrukt dat telewerk verplicht is.
 • Niet-essentiële reizen blijven verboden tot na de paasvakantie.
 • Er wordt nogmaals opgeroepen de basisregels nog beter op te volgen.

Men hoopt dat met deze maatregelen de scholen na de paasvakantie opnieuw open kunnen.

Het persbericht van het overlegcomité lees je hier

Het ministrieel besluit van 20 maart 2021.

Update 05/03/2021

Op 5 maart kwam het Overlegcomité samen. Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten. 
Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico.
Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Onderstaand schema van mogelijke versoepelingen werd voorgesteld.
Uiteraard onder voorbehoud dat de cijfers gunstig blijven.
Lees hier het volledige persbericht

Ministrieel Besluit 07/03/2021

versoepelingsoverzicht vanaf 8 maart

Update 12/02/2021

Ministrieel Besluit 12/02/2021

Vanaf 1 maart 2021 mogen ook de bemande zonnebanken opnieuw openen.

Update 06/02/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.
Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.
Andere niet-medische contactberoepen kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.
Vakantieparken en campings mogen heropenen vanaf 8 februari onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen.
Het verbod op niet-essentiële reizen werd verlengd tot 1 april 2021.

Het volledige persbericht leest u hier: https://news.belgium.be/nl/overlegcomite-heropening-kappers-vanaf-zaterdag-13-februari  

Ministrieel Besluit 06/02/2021

Update 29/01/2021

De ongunstige en onstabiele epidemiologische situatie heeft een steeds grotere impact op de werking en de organisatie van het onderwijs.
Kinderen en jongeren vormen vandaag evenwel een psychisch kwetsbare groep, in het bijzonder kinderen en jongeren van 13 tot en met 18 jaar, na maanden met afstandsonderwijs voor bepaalde groepen en een gebrek aan activiteiten in georganiseerd verband.

Daarom heeft het overlegcomité van 28 januari 2021 beslist, met het oog op het zo lang mogelijk open houden van de scholen,

 • om de regels te verstrengen voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • om de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren van 13 tot en met 18 jaar die buiten plaatsvinden,
  niet langer absoluut te verbieden. Hiervoor moet de burgemeester wel uitdrukkelijk toestemming geven.

Ministrieel Besluit 29/01/2021 

Aanbod voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf 1 februari

 • Groepen van max. 10 personen exclusief begeleiding
 • In krokusvakantie (13/02 t.e.m. 21/02) groepen van max. 25 personen exclusief begeleiding
 • Activiteiten bij voorkeur buiten
 • Sterke aanbeveling om slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen, om vermenging van bubbels te vermijden
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten

Aanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar vanaf 1 februari

 • Groepen van max. 10 personen exclusief begeleiding
 • Geen uitzondering op de groepsgrootte in de krokusvakantie
 • Activiteiten verplicht buiten
 • Sterke aanbeveling slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen, om vermenging van bubbels te vermijden
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten

Meer info: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

 

Update 26/01/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 22 januari in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.
Daarnaast werd perspectief gegeven aan de niet-medische contactberoepen.

Lees het volledige bericht van het Overlegcomité op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
Ministrieel Besluit 26/01/2021

Het formulier voor de verklaring op eer voor essentiële reizen en het passenger location form vind je op
www.info-coronavirus.be (scroll naar beneden tot Maatregelen tegen corona)

 

Update 15/01/2021

In het Ministrieel Besluit van 14 januari worden de regels voor reizen buiten de EU verstrengd omwille van de circulerende varianten van het covid-19-virus.
Iedere reiziger van buiten de EU die in België toekomt, ongeacht met welk vervoer en ongeacht de duur van het verblijf, zal het Passenger Location Form verplicht moeten invullen, in quarantaine gaan en een test moeten laten afnemen.
Dit heeft vooral invloed op wie voor korte trips over en weer reist naar bv. Groot-Brittanië.
Ministrieel Besluit 14 januari 2021

In het Ministrieel Besluit van 12 januari worden de huidige maatregelen verlengd tot 1 maart 2021.
Dat was nodig om de maatregelen rechtsgeldig te houden, die waren maar tot vandaag geldig.
De datum van 1 maart geldt als buffer. Het volgend overlegcomité komt samen op vrijdag 22 januari 2021 om de huidige maatregelen te evalueren en eventuele aanpassingen door te voeren.
Ministrieel Besluit 12 januari 2021

Ondertussen is het vaccinatiecentrum voor inwoners van Aartselaar en de Rupelstreek gekend. Dat wordt Log!ville aan de Galileilaan in Niel. Het volledige nieuwsbericht hierover lees je op www.aartselaar.be/corona-vaccinaties
Van zodra er info is over wie wanneer gevaccineerd wordt en hoe je uitgenodigd zal worden, publiceren we die daar ook.
Vragen over vaccinatie? Kijk eens op www.laatjevaccineren.be/covid-19

 

Update 08/01/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag de coronasituatie besproken.
De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.
Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles in bedrijven
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden.
  • Er komen meer controles op het naleven van de quarantaine en verplichte testen na niet-essentieel verblijf in een rode zone in het buitenland.
  • De maatregelen rond reizen blijven al zeker behouden tot na de krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren.
 • Meer testen.
 • Waakzaamheid in het onderwijs.

Je vindt het persbericht met meer info over de genomen beslissingen op
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0801/

Het overlegcomité komt opnieuw samen op 22 januari.
Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

Update 30/12

Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland en daar langer dan 48 uur verbleef, moet verplicht minimum 7 dagen in quarantaine, onmiddelijk getest worden bij terugkomst en na 7 dagen een tweede keer getest worden.
Dat heeft het Overlegcomité deze namiddag beslist op een spoedoverleg.
Deze maatregel is van kracht vanaf 31 december 2020.

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/

 

Update 24/12

 

Update 23/12

De Gouverneur vaardigde een politiebesluit ivm vuurwerk tijdens deze eindejaarsperiode (tot en met 15 januari 2021).
Voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het verboden

 • vuurwerk af te steken,
 • voetzoekers te laten ontploffen,
 • carbuurkanonnen af te vuren
 • wensballonnen op te laten

in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte.

Bovendien is verboden bovenstaande producten bij je te hebben. 
Cat. F1 vuurwerk (bv. vuurwerksterretjes) is wel toegelaten.

Klik hier voor het politiebesluit van 23 december 2020

Update 21/12

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe, mogelijk meer besmettelijke variant ontdekt van het Covid-19 virus.
Daarom is reisverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk verboden.
Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/verbod-passagiersreizen-verenigd-koninkrijk-24u/

Reizen naar andere landen blijft sowieso ook afgeraden.
De meest recente info over reizen, het afleggen van een coronatest en quarantaine vind je op 
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Update 18/12 

Het Overlegcomité kwam samen om de evolutie van de coronacijfers te bespreken.
De cijfers zijn nog steeds hoog en de daling die er was, begint te vertragen.
We moeten er samen voor zorgen dat dit niet het begin van derde golf is. Daarom zijn geen versoepelingen mogelijk.
De huidige maatregelen (afgekondigd op 29/11/2020) blijven behouden, ook die voor Kerstmis.
We moeten samen blijven volhouden.

Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

 • op het naleven van de nauwe contacten
 • strengere regels rond reizen: reizen wordt ten strengste afgeraden. Wie toch op reis gaat naar een rode zone (d.i. momenteel zo goed als overal), moet verplicht een test ondergaan en in quarantaine bij terugkomst.
 • geen funshopping
 • versterkte controle verplicht telewerk

Er is wel ook goed nieuws: als alles goed gaat, worden de eerste vaccinaties in ons land nog voor het einde van het jaar toegediend.
Meer weten over vaccinaties? Kijk op laatjevaccineren.be

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten! Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.
Zorg en Gezondheid werkt volop een vaccinatieprogramma uit, zodat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Het vaccin is gratis.

 

Klik hier voor de persmededeling van het Overlegcomité

Klik hier voor bijhorende Ministrieel Besluit van 20 december 2020

 

Update 15/11

Gouverneur Cathy Berckx vaardigde een politiebesluit uit waarmee het nieuwjaarszingen en driekoningenzingen in heel de Provincie Antwerpen verboden wordt tot en met 15 januari 2021. 
Dit is een logisch besluit in het verlengde van het Federaal verbod op huis-aan-huis verkopen, dat sowieso ook al tot die datum geldt.
Het verbod omvat:

 • huis-aan-huis zingen;
 • huis-aan-huis overmaken van wensen ter gelegenheid van het nieuwe jaar;
 • huis-aan-huis zingen ter gelegenheid van Driekoningen;
 • het aanbieden van traktaties bij huis-aan-huisactiviteiten;
 • het in ontvangst nemen van traktaties bij huis-aan-huis actviteiten.

Klik hier voor het politiebesluit

Update 11/12

Er mogen opnieuw erediensten gehouden worden, voor maximum 15 personen.
Klik hier voor het Ministrieel Besluit.

Update 1/12

In de Provincie Antwerpen wordt het verbod op evenementen en kermissen, dat gold tot 31 januari, opgeheven (politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020).
Evenementen en kermissen zijn namelijk volgens het MB van 29 november 2020 verboden tot 15 januari 2021.
Zo is dit in Antwerpen opnieuw gelijkgetrokke met de rest van het land.

Update 29/11 

Het overlegcomité kwam vrijdag 27 november 2020 samen om de situatie ivm corona in ons land te evalueren.

Het is nog te vroeg om versoepelingen aan te kondigen. Er zijn nog teveel besmettingen en de druk op de ziekenhuizen blijft hoog.
Wel mogen niet-essentiële winkels opnieuw openen vanaf 1 december onder strikte voorwaarden.
De horeca blijft nog gesloten.
Ook contactberoepen mogen nog niet openen.

Kerstmis en Nieuwjaar vieren we dit jaar alleen in gezinsbubbel.
Hierop werd een uitzondering gemaakt voor alleenstaanden om eenzaamheid met kerst tegen te gaan:
zij mogen op kerstavond of kerstmis 2 personen tegelijk uitnodigen bij hen thuis.

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.
Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Reizen naar het buitenland wordt sterk afgeraden, ook om te gaan winkelen of naar de kapper te gaan.
Voor wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, komen er strenge grenscontroles op het invullen van de Passenger Locator Form en het naleven van de quarantaine.

Alle maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren.

overzicht icoontjes maatregelen hygiëne corona

Update 30/10

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1.    Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.


2.    Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.


3.    Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings.


4.    Begin- en einddatum

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 

Deze info kan u nalezen op: https://crisiscentrum.be/nl/news/covid-19-overlegcomite-gaat-over-tot-verstrengde-lockdown

Bekijk hier het overzicht van de algemene en Federale maatregelen. 
Je vindt er een antwoord op veelgestelde vragen rond o.a. verplaatsingen, werk, winkels en horeca, sociaal contact, sport en vrije tijd...

Blijf ook de zes gouden regels tegen corona volgen:

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou afstand (1,5m)
 • Beperk je nauwe contacten
 • Volg de regels voor bijeenkomsten

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur een e-mail of bel

Ook op de twitter-account van de FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) en facebook-pagina (@volksgezondheid) worden doorlopend alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies gepost.

Het ministerieel besluit van 30 oktober kan je hier terugvinden. 
 

Update 1/10: Mondmasker in de Provincie Antwerpen 

Vanaf 1 oktober 2020 gelden volgende maatregelen (Provincie Antwerpen, volgens Politieverordening 01.10.2020, deze werd ondertussen vervangen door Politieverordening 01.12.2020, met als wijziging verwijzing naar recenter MB van 29 november 2020):

Je bent verplicht om een mondneusmasker te dragen op de plaatsen die bepaald zijn door middel van de federale richtlijnen.

 • in winkels en winkelcentra
 • op elke private of publieke druk bezochte plaatsen (bv. een drukke winkelstraat)
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningscentra, musea en bibliotheken
 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.
 • op het werk en op elke plaats waar het niet mogelijk is  om op veilige afstand van mekaar te blijven.

In de Provincie Antwerpen heb je steeds een mond- en neusmasker op zak (vanaf 12 jaar).

In de Provincie Antwerpen is het verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondneusmaker of elk alternatief in stof te dragen, op volgende plaatsen en tijdens volgende activiteiten:

 • Op markten (met inbegrip van rommelmarkten, brocantemarkten en beurzen),
 • Openbare gebouwen (voor publiek toegankelijke delen)
 • De omgeving van onderwijsinstellingen: het dragen van een mondneusmasker is verplicht tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200m van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs
 • Winkelstraten (tijdens openingsuren van handelszaken), markten, brocante- en rommelmarkten, en kermissen
 • Tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
 • Tijdens evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden, zowel binnen als buiten
 • Tijdens statische betogingen op de openbare weg

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Een overzicht met vragen en antwoorden vind je op de website van Cathy Berx
 

Aangepaste dienstverlening

Wat de maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, lees je op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.

Economische steunmaatregelen

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen.

 

 

 

Persbericht

Zomerplan: in vier stappen naar normaler leven

11 mei 2021

 

 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

 

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

 

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

 

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 

·       Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)

 

·       Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

·       De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

 

Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

 

De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

·       Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.

o   Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit,[1] zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

o   Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

·       Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).

·       Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

·       Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

·       Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.

·       Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

·       Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.

 

·       Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.

 

·       Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

·       Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.

·       Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.
           

 

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

 

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 

·       Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.

·       Geen beperkingen meer bij het winkelen.

·       Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.

 

·       Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

 

o   Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.

o   Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

·       Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

·       Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.

·       Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

 

 

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

 

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

·       Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

o   Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

o   Buiten: tot 5.000 personen.  Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.

 

·       Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.

 

·       Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

 

·       Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

 

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

 

Stap 3. Vanaf 1 september 2021

 

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 

·       Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

o   Binnen: nog te bepalen.

o   Buiten: nog te bepalen.

 

Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

·       Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

·       Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.

·       Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

·       Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

 

 

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Belang van ventilatie en vaccinatie

 

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

 

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

 

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

 

Tot slot: laat u vaccineren.

 

Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.[1] Deze zaalcapaciteit is niet de normale zaalcapaciteit maar de meer beperkte ‘Covid Infrastructure Risk Model’ (CIRM)