Corona: maatregelen - update 27/3

Opgemaakt op 18/03/2020

Maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan - verlengd tot 19/4

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei 2020. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.
Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Binnenblijven, tenzij voor noodzakelijkse verplaatsingen 
Dit wil zeggen: verplaatsing naar het werk, naar dokter, apotheek, boodschappen doen
Buiten komen is gezond en blijft aangemoedigd: MAAR enkel om in beweging te blijven, niet om buiten te gaan zitten in een park, naar zee te gaan, naar ardennen
Na het wandelen, fietsen, joggen gaat u onmiddellijk terug naar huis.
Wie zich daar niet aan houdt, zal beboet worden.

Er wordt nog maar eens opgeroepen om absoluut geen lockdownpartys meer te organiseren: jongeren denken dat het hen niet kan treffen, maar ondertussen liggen ook jongeren op intensieve!

Het virus afremmen is en blijft een verantwoordelijkheid van iedereen. 
Merkt u overtredingen op, bel dan met de politie op 101.

Bedrijven: 
Telewerk is verplicht voor alle niet essentiele bedrijven. Als dat niet kan: social distancing. 
Bedrijven die dit niet kunnen garanderen, moeten sluiten.

Essentiele bedrijven: hoe moeilijk het ook is: social distancing zo goed mogelijk bewaken. Deze bedrijven moeten wel open blijven.
Bedrijven die de regels niet respecteren, zullen gesanctioneerd worden en kunnen gesloten worden.

Scholen en buitenschoolse kinderopvang:
De scholen verzorgen ook tijdens de paasvakantie de opvang voor wie in de onmogelijkheid is zelf thuis op de kinderen te passen.
Dit is met leerkrachten op vrijwillige basis of medewerkers van IBO Robbedoes
De opvang is nog altijd bedoeld voor de kinderen 

  • van ouders die in de zorg werken of een andere job uitoefenen die essentieel is en niet van thuis uit kan.
  • met een moeilijke thuissituatie.

 

We moeten allemaal solidair zijn. Hou de moed erin en draag zorg voor jezelf en anderen.

Aangepaste dienstverlening

Wat deze maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, leest u op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.
Steunmaatregelen voor de economie en verenigingen

Socio-economische steunmaatregelen

Een overzicht van de socio-econonmische maatregelen van Vlaamse en Federale overheid vindt u op www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
Wie vragen heeft kan terecht op het gratis nummer 0800 20 750.
Ook de website van Vlaio bundelde heel wat vragen en antwoorden. 

Het gemeentebestuur nam op 23 maart 2020 vijf extra maatregelen om de lokale economie en het verenigingsleven te ondersteunen in deze moeilijke periode.
Lees hier meer over deze maatregelen.