Corona: maatregelen - update 15/01/2021

Opgemaakt op 15/01/2021

Update 15/01/2021

In het Ministrieel Besluit van 14 januari worden de regels voor reizen buiten de EU verstrengd omwille van de circulerende varianten van het covid-19-virus.
Iedere reiziger van buiten de EU die in België toekomt, ongeacht met welk vervoer en ongeacht de duur van het verblijf, zal het Passenger Location Form verplicht moeten invullen, in quarantaine gaan en een test moeten laten afnemen.
Dit heeft vooral invloed op wie voor korte trips over en weer reist naar bv. Groot-Brittanië.
Ministrieel Besluit 14 januari 2021

In het Ministrieel Besluit van 12 januari worden de huidige maatregelen verlengd tot 1 maart 2021.
Dat was nodig om de maatregelen rechtsgeldig te houden, die waren maar tot vandaag geldig.
De datum van 1 maart geldt als buffer. Het volgend overlegcomité komt samen op vrijdag 22 januari 2021 om de huidige maatregelen te evalueren en eventuele aanpassingen door te voeren.
Ministrieel Besluit 12 januari 2021

Ondertussen is het vaccinatiecentrum voor inwoners van Aartselaar en de Rupelstreek gekend. Dat wordt Log!ville aan de Galileilaan in Niel. Het volledige nieuwsbericht hierover lees je op www.aartselaar.be/corona-vaccinaties
Van zodra er info is over wie wanneer gevaccineerd wordt en hoe je uitgenodigd zal worden, publiceren we die daar ook.
Vragen over vaccinatie? Kijk eens op www.laatjevaccineren.be/covid-19

 

Update 08/01/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag de coronasituatie besproken.
De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.
Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles in bedrijven
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden.
  • Er komen meer controles op het naleven van de quarantaine en verplichte testen na niet-essentieel verblijf in een rode zone in het buitenland.
  • De maatregelen rond reizen blijven al zeker behouden tot na de krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren.
 • Meer testen.
 • Waakzaamheid in het onderwijs.

Je vindt het persbericht met meer info over de genomen beslissingen op
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0801/

Het overlegcomité komt opnieuw samen op 22 januari.
Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

Update 30/12

Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland en daar langer dan 48 uur verbleef, moet verplicht minimum 7 dagen in quarantaine, onmiddelijk getest worden bij terugkomst en na 7 dagen een tweede keer getest worden.
Dat heeft het Overlegcomité deze namiddag beslist op een spoedoverleg.
Deze maatregel is van kracht vanaf 31 december 2020.

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/

 

Update 24/12

 

Update 23/12

De Gouverneur vaardigde een politiebesluit ivm vuurwerk tijdens deze eindejaarsperiode (tot en met 15 januari 2021).
Voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het verboden

 • vuurwerk af te steken,
 • voetzoekers te laten ontploffen,
 • carbuurkanonnen af te vuren
 • wensballonnen op te laten

in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte.

Bovendien is verboden bovenstaande producten bij je te hebben. 
Cat. F1 vuurwerk (bv. vuurwerksterretjes) is wel toegelaten.

Klik hier voor het politiebesluit van 23 december 2020

Update 21/12

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe, mogelijk meer besmettelijke variant ontdekt van het Covid-19 virus.
Daarom is reisverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk verboden.
Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/verbod-passagiersreizen-verenigd-koninkrijk-24u/

Reizen naar andere landen blijft sowieso ook afgeraden.
De meest recente info over reizen, het afleggen van een coronatest en quarantaine vind je op 
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Update 18/12 

Het Overlegcomité kwam samen om de evolutie van de coronacijfers te bespreken.
De cijfers zijn nog steeds hoog en de daling die er was, begint te vertragen.
We moeten er samen voor zorgen dat dit niet het begin van derde golf is. Daarom zijn geen versoepelingen mogelijk.
De huidige maatregelen (afgekondigd op 29/11/2020) blijven behouden, ook die voor Kerstmis.
We moeten samen blijven volhouden.

Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

 • op het naleven van de nauwe contacten
 • strengere regels rond reizen: reizen wordt ten strengste afgeraden. Wie toch op reis gaat naar een rode zone (d.i. momenteel zo goed als overal), moet verplicht een test ondergaan en in quarantaine bij terugkomst.
 • geen funshopping
 • versterkte controle verplicht telewerk

Er is wel ook goed nieuws: als alles goed gaat, worden de eerste vaccinaties in ons land nog voor het einde van het jaar toegediend.
Meer weten over vaccinaties? Kijk op laatjevaccineren.be

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten! Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.
Zorg en Gezondheid werkt volop een vaccinatieprogramma uit, zodat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Het vaccin is gratis.

 

Klik hier voor de persmededeling van het Overlegcomité

Klik hier voor bijhorende Ministrieel Besluit van 20 december 2020

 

Update 15/11

Gouverneur Cathy Berckx vaardigde een politiebesluit uit waarmee het nieuwjaarszingen en driekoningenzingen in heel de Provincie Antwerpen verboden wordt tot en met 15 januari 2021. 
Dit is een logisch besluit in het verlengde van het Federaal verbod op huis-aan-huis verkopen, dat sowieso ook al tot die datum geldt.
Het verbod omvat:

 • huis-aan-huis zingen;
 • huis-aan-huis overmaken van wensen ter gelegenheid van het nieuwe jaar;
 • huis-aan-huis zingen ter gelegenheid van Driekoningen;
 • het aanbieden van traktaties bij huis-aan-huisactiviteiten;
 • het in ontvangst nemen van traktaties bij huis-aan-huis actviteiten.

Klik hier voor het politiebesluit

Update 11/12

Er mogen opnieuw erediensten gehouden worden, voor maximum 15 personen.
Klik hier voor het Ministrieel Besluit.

Update 1/12

In de Provincie Antwerpen wordt het verbod op evenementen en kermissen, dat gold tot 31 januari, opgeheven (politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020).
Evenementen en kermissen zijn namelijk volgens het MB van 29 november 2020 verboden tot 15 januari 2021.
Zo is dit in Antwerpen opnieuw gelijkgetrokke met de rest van het land.

Update 29/11 

Het overlegcomité kwam vrijdag 27 november 2020 samen om de situatie ivm corona in ons land te evalueren.

Het is nog te vroeg om versoepelingen aan te kondigen. Er zijn nog teveel besmettingen en de druk op de ziekenhuizen blijft hoog.
Wel mogen niet-essentiële winkels opnieuw openen vanaf 1 december onder strikte voorwaarden.
De horeca blijft nog gesloten.
Ook contactberoepen mogen nog niet openen.

Kerstmis en Nieuwjaar vieren we dit jaar alleen in gezinsbubbel.
Hierop werd een uitzondering gemaakt voor alleenstaanden om eenzaamheid met kerst tegen te gaan:
zij mogen op kerstavond of kerstmis 2 personen tegelijk uitnodigen bij hen thuis.

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.
Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Reizen naar het buitenland wordt sterk afgeraden, ook om te gaan winkelen of naar de kapper te gaan.
Voor wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, komen er strenge grenscontroles op het invullen van de Passenger Locator Form en het naleven van de quarantaine.

Alle maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren.

overzicht icoontjes maatregelen hygiëne corona

Update 30/10

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1.    Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.


2.    Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.


3.    Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings.


4.    Begin- en einddatum

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 

Deze info kan u nalezen op: https://crisiscentrum.be/nl/news/covid-19-overlegcomite-gaat-over-tot-verstrengde-lockdown

Bekijk hier het overzicht van de algemene en Federale maatregelen. 
Je vindt er een antwoord op veelgestelde vragen rond o.a. verplaatsingen, werk, winkels en horeca, sociaal contact, sport en vrije tijd...

Blijf ook de zes gouden regels tegen corona volgen:

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou afstand (1,5m)
 • Beperk je nauwe contacten
 • Volg de regels voor bijeenkomsten

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur een e-mail of bel

Ook op de twitter-account van de FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) en facebook-pagina (@volksgezondheid) worden doorlopend alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies gepost.

Het ministerieel besluit van 30 oktober kan je hier terugvinden. 
 

Update 1/10: Mondmasker in de Provincie Antwerpen 

Vanaf 1 oktober 2020 gelden volgende maatregelen (Provincie Antwerpen, volgens Politieverordening 01.10.2020, deze werd ondertussen vervangen door Politieverordening 01.12.2020, met als wijziging verwijzing naar recenter MB van 29 november 2020):

Je bent verplicht om een mondneusmasker te dragen op de plaatsen die bepaald zijn door middel van de federale richtlijnen.

 • in winkels en winkelcentra
 • op elke private of publieke druk bezochte plaatsen (bv. een drukke winkelstraat)
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningscentra, musea en bibliotheken
 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.
 • op het werk en op elke plaats waar het niet mogelijk is  om op veilige afstand van mekaar te blijven.

In de Provincie Antwerpen heb je steeds een mond- en neusmasker op zak (vanaf 12 jaar).

In de Provincie Antwerpen is het verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondneusmaker of elk alternatief in stof te dragen, op volgende plaatsen en tijdens volgende activiteiten:

 • Op markten (met inbegrip van rommelmarkten, brocantemarkten en beurzen),
 • Openbare gebouwen (voor publiek toegankelijke delen)
 • De omgeving van onderwijsinstellingen: het dragen van een mondneusmasker is verplicht tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200m van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs
 • Winkelstraten (tijdens openingsuren van handelszaken), markten, brocante- en rommelmarkten, en kermissen
 • Tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
 • Tijdens evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden, zowel binnen als buiten
 • Tijdens statische betogingen op de openbare weg

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Een overzicht met vragen en antwoorden vind je op de website van Cathy Berx
 

Aangepaste dienstverlening

Wat de maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, lees je op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.

Economische steunmaatregelen

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen.

Testing / quarantaine / thuisisolatie

wanneer laat je je testen: overzicht