Verwaarlozing

De gemeente maakt elk jaar een vermoedenslijst op van verwaarloosde gebouwen en woningen die op haar grondgebied zijn gelegen. De Vlaamse overheid stelt na controle de inventaris op.

De inventaris ligt ter inzage op het gemeentehuis, bij de dienst ruimtelijke ordening. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor inzage, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.

Contactinformatie